← Přehled článků

Jak je to s udržitelností na Olympiádě?!

Olympiáda je největší sportovní událostí na světě, která má vliv nejen na společnost a ekonomiku, ale také na životní prostředí. Ve stínu událostí posledních let si tak pořadatelé té letošní (resp. loňské) dali za cíl mít na tyto oblasti co nejvíce pozitivní vliv. Ano, celý průběh sice narušila pandemie, nicméně i přesto můžeme jejich snahy považovat za vydařené.

Koncept udržitelné Olympiády vychází ze smlouvy OSN „2030 agenda udržitelného rozvoje“ a 17 cílů udržitelnosti, v rámci kterých se sport bere jako důležitý faktor udržitelnosti. Olympiáda v Tokiu si toto vzala k srdci, a ustavila tak koncept udržitelnosti, který se dá volně přeložit jako „Lepší společně – pro planetu a pro lidi“.

Pět udržitelných témat

Cílem pořadatelů je zodpovědnost v rámci her, které jsou zároveň pořádané v souladu s udržitelností. Děje se tak skrze 5 základních témat:

  • Klimatická změna
  • Management zdrojů
  • Životní prostředí a biodiverzita
  • Lidská práva a férové pracovní a obchodní praktiky
  • Zapojení, spolupráce a komunikace

Skrze ně se pořadatelé snaží propagovat energii z obnovitelných zdrojů, minimalizaci uhlíkové stopy, koncept zero-waste (tedy co největší snížení množství odpadu, ideálně na nulu), soulad s přírodou nebo otevřenost a toleranci. Tady však ambice nekončí, Tokio 2020 cílí také na to, aby se jím nastavené hodnoty staly do budoucna standardem.

Jak to ale vypadá v praxi?

Zatím Vám to znělo celkem abstraktně? V praxi se cíle a témata projevují třeba tak, že se ve všech olympijských dějištích (ať už se jedná o sportovní haly, ubytovny pro sportovce nebo dočasné areály) používá energie z obnovitelných zdrojů. Na nižším množství emisí se projevuje také používaná doprava, kdy jsou nasazena vozidla na alternativní pohon nebo hybridy.

Udržitelnost pak neminula ani cenné kovy – medaile jsou vyrobeny z recyklovaných kovů z malých elektrických zařízení (např. mobilů), která byla darována lokálními společnostmi nebo organizacemi. Pódia, na kterých jsou následně předávány, jsou zase z recyklovaných plastů a odpadu, což platí i o uniformách nosičů pochodní(jsou částečně vyrobené z plastových lahví) a o pochodních samotných (30 % je vyrobeno z recyklovaného hliníku).

Doufejme, že se v podobném duchu budou nést i následující sportovní události!

Řešte energetiku podniku strategicky
Energetický management →

Mohlo by vás zaujímat

Fakta o energetickém auditu, která by vás neměla minout
Energetický audit je zákonně povinný dokument, který navrhuje opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti posuzovaných objektů a technologií v nich. Kromě toho je také skvělým nástrojem k odhalení skrytých problémů v oblasti využívání energie.
Národní plán obnovy znamená šanci na restart a transformaci ekonomiky!
Pandemie COVID-19 za sebou zanechává ekonomickou recesi ve většině zemí. Pandemická opatření a neustálá nejistota z dalšího vývoje zasáhla domácí i zahraniční poptávku a narušila tak obchod. Evropská komise proto připravila strategii pro zlepšení této situace. V pondělí 19.7. 2021 byl schválen český Národní plán obnovy, díky němuž získá Česko přibližně 180 mld. Kč.

Zajímají mě dotace, úsporná opatření, ekologie, technologie nebo semináře

Vše důležité o energetice najdete přímo ve své e-mailové schránce.

Zajímá vás, jak pracujeme s vašimi osobními údaji? Podívejte se sem.