← Přehled článků

Udržitelné obce 1. - SMART cities

Co znamená pojem SMART cities? Jak může zlepšit život obyvatelům? Co si pod tím vším představit?

Pojem SMART cities lze obecně definovat jako koncept strategického řízení obce, při kterém se využívají moderní technologie tak, aby pozitivně ovlivňovaly život obyvatel. Mezi jednotlivými oblastmi v rámci SMART cities zároveň dochází ke kooperaci, díky nimž obec nebo region lépe funguje.

Tato definice však může působit trochu abstraktně, takže co si pod tím vlastně představit? 

Z technického hlediska lze SMART city rozdělit do třech úrovní, ve kterých si ukážeme, jak to může fungovat v praxi a jaké může zahrnovat projekty: 

Informační a komunikační technologie 

SMART cities prakticky stojí na sběru dat a jejich vyhodnocování, internet a bezdrátové technologie jsou tedy základ. SMART city by mělo zajistit veřejně dostupnou síť Wi-Fi hotspotů a k tomu paralelní síť pro komunikaci senzorů – tzv. Internet věcí (IoT Internet of Things) – které sbírají data. SMART city může monitorovat např. obsazenost parkovacích stání, svoz odpadu, emise, fronty u lékaře nebo na poštu, míru hluku, kvalitu vody a mnoho dalšího. Vyhodnocená data pak předkládá občanům v online aplikacích tak, aby jim co nejvíce usnadnila život. 

Inteligentní energetika a služby 

V rámci inteligentní energetiky a služeb by SMART city mělo myslet na budování staveb s nízkou nebo nulovou energetickou náročností. Využívat by se měly zejména obnovitelné nebo kombinované zdroje energie, rekuperační systémy, inteligentní řízení spotřeby energie apod. Do této kategorie patří také vytvoření energetické koncepce, ve které se plánují otázky energetického rozvoje. Myslí se zde na výrobu energií, distribuci a také na spotřebu. V současné době se jedná o základní prvek v rámci udržitelnosti a úspory energií. Jako součást služeb sem pak můžeme zařadit energeticky úsporné veřejné osvětlení, efektivní odpadové hospodářství nebo efektivní hospodaření s vodou.  

Inteligentní mobilita 

Doprava a kvalita infrastruktury jsou jedním z největších problémů českých obcí. SMART cities mají v tomto případě velkou šanci problém vyřešit, jelikož nabízí celou řadu možností. Jedná se např. o propojení veškeré sítě MHD, která navíc pomocí aplikace sděluje občanům informace o tom, kde se jednotlivé spoje nachází nebo zda mají zpoždění. Síť MHD by také měla být doplněna možností sdílených aut či kol. SMART cities myslí i na automobilovou dopravu. Řešení v tomto případě představují např. chytré semafory, které regulují dopravu tak, aby se nezpožďovaly tramvaje nebo aby byl umožněn hladký průjezd záchranky. Monitoring navíc umožňuje odhalit dlouhodobé „vzorce“, takže nabízí možnost předcházet zácpám. Kromě toho by SMART city mělo podporovat nákup a provoz vozů s alternativním pohonem (CNG nebo elektřina), budovat k tomu vhodnou infrastrukturu (dobíjecí stanice) a v neposlední řadě myslet také na parkování (chytrá parkoviště). 

SMART city může být aplikováno na jakékoli obce, důležité je znát konkrétní podmínky a situaci a přizpůsobit se jí, což se děje pomocí dat, jejich vyhodnocování a neustálého učení. Do SMART city patří mnoho oblastí a chytrých řešení. Kromě toho se SMART city prolíná s dalšími chytrými koncepty, např. chytré sítě „smart grid“, kterým se budeme věnovat v dalších článcích.


Řešte energetiku podniku strategicky
Energetický management →

Mohlo by vás zaujímat

Jak je to s udržitelností na Olympiádě?!
Olympiáda je největší sportovní událostí na světě, která má vliv nejen na společnost a ekonomiku, ale také na životní prostředí. Ve stínu událostí posledních let si tak pořadatelé té letošní (resp. loňské) dali za cíl mít na tyto oblasti co nejvíce pozitivní vliv. Ano, celý průběh sice narušila pandemie, nicméně i přesto můžeme jejich snahy považovat za vydařené.
Udržitelné obce 7. - komunitní energetika
Komunitní energetika představuje moderní způsob distribuované výroby (nejen) elektrické energie. Výrobu energií v takovém případě zajišťují občané, obce nebo i podnikatelé, kteří se nicméně nemusí vyskytovat v jedné oblasti. Lze se tedy účastnit i na dálku. Výrobci energii zároveň distribuují a skladují a nejsou tak pouhými spotřebiteli.

Zajímají mě dotace, úsporná opatření, ekologie, technologie nebo semináře

Vše důležité o energetice najdete přímo ve své e-mailové schránce.

Zajímá vás, jak pracujeme s vašimi osobními údaji? Podívejte se sem.