← Přehled článků

Udržitelné obce 6. - dotace

OPPIK, OPTAK nebo OPŽP? Operačních programů je nespočet. Ještě více je však programů dotačních, které se řeší v rámci těch operačních. Vyznat se v tom, na co máte nárok, a který program je pro Vás nejvhodnější je celkem složité, zejména pokud se v dotacích nepohybujete každý den. Není nad to sehnat si tedy dotačního specialistu. Pro dotace v rámci energetiky a (nejen) obcí jsou určitým základem tři operační programy: OPPIK, OPTAK a OPŽP.

OPPIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Tento program je součástí Evropského fondu pro regionální rozvoj a je stěžejní hlavně pro podnikatele. Programové období začalo v roce 2014 a skončilo loni, nicméně v programu stále zůstávají stovky milionů korun. Na jejich využití je tak poslední šance. Program je zaměřen na zvýšení inovační výkonosti podniků, využití výsledků výzkumu a vývoje a na rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti. Kromě toho podporuje také činnost, která vede ke snižování energetické náročnosti nebo ke zvyšování podílu obnovitelných zdrojů a činnosti vedoucí k rozvoji distribučních sítí a uplatnění nových technologií v energetice. I když je primárně zacílen na malé a střední podniky, specifické aktivity jsou vhodné i pro orgány státní správy a samosprávy nebo pro jimi založené a zřizované organizace a další.

OPTAK – Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Program je nástupcem OPPIKu a v letech 2021–2027 z něj bude možné čerpat až 80 miliard Kč. Míra podpory pro projekty se pak bude pohybovat v rozmezí 25-80 %. Stejně jako jeho předchůdce ho řídí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Program má pět priorit: posilování výkonnosti podniků, rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti, rozvoj digitální infrastruktury, snížení uhlíkové stopy a efektivní nakládání se zdroji. Dotační programy jsou stále ve fázi příprav, nicméně zaměřovat se budou např. na efektivní a udržitelné využívání obnovitelných zdrojů energie, zavedení nízkouhlíkových technologií, distribuci a uchovávání energie nebo na minimalizaci produkce odpadů. A to rozhodně není vše. Výzvy by měly začít na začátku roku 2022.

OPŽP – Operační program Životní prostředí

Jak už jeho název napovídá, zaměřuje se na projekty, které mají za cíl chránit životní prostředí. Díky němu je možné čerpat finance z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti. V jeho druhém období se rozděluje 2,75 miliardy eur. Zaměřuje se na: čistotu vody, kvalitu ovzduší, zpracování odpadu, ochranu přírody a energetické úspory. Letošní červen byla pak prioritou podpora fotovoltaiky, což je dílčí krok na cestě k nahrazení uhelné energetiky tou z obnovitelných zdrojů.

Řešte energetiku podniku strategicky
Energetický management →

Mohlo by vás zaujímat

Udržitelné obce 2. - alternativní zdroje energie
Jaké jsou možnosti využití alternativních zdrojů energie v obcích? Jak se na to dívají obyvatelé? Co přinese budoucnost?
Udržitelné obce 8. - obec a budoucnost
Seriál Udržitelná obec jsme začínali článkem o konceptu SMART cities, ve kterém jsme představili možnosti, které pro města a případně vesnice nabízí. V průběhu celého seriálu jsme se také věnovali oblastem, které se tohoto konceptu více či méně dotýkají. Představili jsme možnosti alternativních zdrojů energie, možnosti inteligentního řízení energie a městských služeb, chytré sítě v obcích, možnosti dotací pro obce a v neposlední řadě energetické komunity. Poslední díl seriálu bychom tak rádi věnovali tématu chytrého regionu a celkové budoucnosti obcí v něm.
Udržitelné obce 3. - inteligentní budovy
Obecní inteligentní budovy s chytrým řešením řízení spotřeby energie? I to je součástí udržitelné obce. Takto vybavené budovy jsou schopné monitorovat spotřebu a další energetická data, analyzovat je a na jejich základě přijímat opatření.

Zajímají mě dotace, úsporná opatření, ekologie, technologie nebo semináře

Vše důležité o energetice najdete přímo ve své e-mailové schránce.

Zajímá vás, jak pracujeme s vašimi osobními údaji? Podívejte se sem.