← Přehled článků

Udržitelné obce 8. - obec a budoucnost

Seriál Udržitelná obec jsme začínali článkem o konceptu SMART cities, ve kterém jsme představili možnosti, které pro města a případně vesnice nabízí. V průběhu celého seriálu jsme se také věnovali oblastem, které se tohoto konceptu více či méně dotýkají. Představili jsme možnosti alternativních zdrojů energie, možnosti inteligentního řízení energie a městských služeb, chytré sítě v obcích, možnosti dotací pro obce a v neposlední řadě energetické komunity. Poslední díl seriálu bychom tak rádi věnovali tématu chytrého regionu a celkové budoucnosti obcí v něm.

Chytrý region je koncept, který začíná tam, kam SMART city už nedosáhne. Inovace a technologie se totiž postupně šíří z měst dál do menších obcí a do rozvojových oblastí, a i zde se postupně začínají aplikovat chytré prvky. Při rozvoji regionu je nutné počítat s jiným kontextem, než je ve velkém městě. V každém regionu je určitá struktura obcí, určitá ekonomická úroveň hospodářství, demografie a sociální situace nebo rozdílné přírodní podmínky. Procesy ze SMART city tedy nelze jen tak vzít a aplikovat na malou vesničku nebo samotu a čekat, že budou fungovat stejně dobře. Součástí celého procesu je celkové studium regionu a zvážení smysluplnosti konkrétních investic nebo technologických řešení.

Nejbližším tématem PKV je bezesporu energetika, která je také jedním ze základních kamenů chytrého regionu. Stejně jako u SMART cities zahrnuje chytrý region využívání obnovitelných energetických zdrojů, chytré sítě v rámci rozvodových soustav nebo inteligentní řízení spotřeby energie a městských služeb. V rámci regionu by se tak co nejvíce měly využívat obnovitelné zdroje energie, a to ať už se jedná o fotovoltaiku, bioplynové stanice nebo větrné elektrárny. Energie by pak měla putovat chytrou sítí, která zároveň monitoruje spotřebu v reálném čase. Z konkrétních opatření by mělo být samozřejmostí chytré veřejné osvětlení, dobíjecí stanice pro elektromobily nebo energetický management budov.

V chytrém regionu se města i obce snáze rozvíjí a posouvají směrem kupředu. Věříme, že toto je cesta budoucnosti!

Zajímají mě dotace, úsporná opatření, ekologie, technologie nebo semináře

Vše důležité o energetice najdete přímo ve své e-mailové schránce.

Zajímá vás, jak pracujeme s vašimi osobními údaji? Podívejte se sem.