Převeďte svou energetiku do digitální podoby

Máme obrovského pomocníka pro celou oblast sustainability managementu a energetického managementu. Stačí přenést celou energetiku do chytré aplikace Enmon, která vám pomůže ušetřit výdaje za energie, hlídat emise a pohodlně reportovat ESG. Vyhnete se nezvykle vysokém vyúčtování, získáte přehled o spotřebě energie, výkyvech i uhlíkové stopě.Kdykoli, kdekoli, online.

PKV | Enmon_ukázka grafů
PKV | Enmon_graf_1

Zautomatizujte péči o energie a udržitelnost

bullet

Přepisujete spotřebu energií ručně do tabulek a vidíte pouze měsíční či roční výsledky hospodaření?

Obíháte vy sami nebo vaši zaměstnanci měřáky a ztrácíte tak čas i kvalitu dat?

bullet

Hledáte jednoduchý nástroj pro monitorování spotřeb, abyste ušetřili čas i peníze?

Chcete mít všechna dat o spotřebách i uhlíkové stopě v jednom srozumitelném přehledu?

Všechno v datech. Automaticky a správně.
Energetika, udržitelnost a nefinanční reporting.

Pořádek v datech
Faktury a pokuty
Výpočet CO2

Nasaďte software, který vám pomůže šetřit miliony

Nepřetržitý monitoring vám dá přesná data kdykoliv a kdekoliv

Získáte jasná data pro rozhodování a podklady pro vaše investice, kde lze ušetřit a na co se potřebujete zaměřit, aby vaše náklady za energie a uhlíková stopa dlouhodobě klesaly.

Analýza nákladů a reporting dat na kliknutí

Získáte jasný přehled o svých spotřebách a nebudete muset obíhat každý elektroměr zvlášť.Data se sbírají automaticky každých 15 minut. Faktury za energie Enmon zvládne strojově přečíst. Šetříte čas i peníze.

Vykazujte vaši uhlíkovou stopu bez starostí

Ať už řešíte kancelářské centrum, hala, logistický areál, síť poboček, obec, nebo bytové družstvo – vždy máte přehled. Zabráníte zbytečnému svícení, topení v prázdných kancelářích a jinému plýtvání. Budete se chovat ekologicky a na nečekaný výkyv spotřeby zareagujete okamžitě.

Všechna data o spotřebách v digitální podobě

Dostaňte všechna data o dodavatelích, spotřebě, fakturách, odběrných místech i pokutách do jednoho systému. Naší technologií můžete osadit elektroměr, vodoměr, plynoměr, ale také snímat třeba teplo, koncentraci CO2 v budově, nebo frekvenci otevírání dveří na vaší skladovací hale. Díky tomu eliminujete zlepšíte pracovní prostředí a přimějete zaměstnance chovat se šetrněji.

Enmon neřeší jen energii. Ale celý sustainability management

Enmon je unikátní nástroj, díky kterému se neztratí váš facility manager, energetik ani ředitel pro udržitelnost. Pomůže vám hlídat nastavené cíle v rámci strategie udržitelnosti, ESG a nefinančního reportingu. Díky tomu dokážete efektivně řídit snižování spotřeby, emise a chování celé firmy.

Konzultace a prezentace Enmonu

Rádi vám Enmon předvedeme. Nechte nám na sebe kontakt a my vám ukážeme, jak aplikace funguje, ať nekupujete zajíce v pytli. Navíc společně probereme, v čem konkrétně by vám mohl Enmon pomoct. Rychle pochopíte, jakých úspor a výhod s aplikací dosáhnete.

Zajímá vás, jak pracujeme s vašimi osobními údaji? Podívejte se sem.

Děkujeme za vaši zprávu! Už je na cestě k nám a to znamená, že míč je na naší straně. Co nejdříve se vám ozveme s přístupovými údaji do ENMONu a s návrhem termínu bezplatné konzultace.
Jejda, něco se pokazilo. Zkuste prosím odeslat formulář později znovu.

5 kroků k dokonalé kontrole vašich udržitelných cílů

Implementujeme Enmon analytics

Už základní verze vám umožní převést energetická data do digitální podoby pomocí mobilní aplikace a následně je analyzovat.

Odstartujeme pilotní projekt

Na vybraném vzorku vašich nemovitostí vám ukážeme fungování celého systému.

Uděláme komplexní analýzu

Vyhodnotíme sesbíraná data, uděláme pasport vašich měřidel, osadíme hardware a nastavíme aplikaci tak, aby maximálně vyhovovala vašemu provozu.

Zavedeme systém do všech budov

Nasadíme Enmon tak, aby řešil vaši energetiku co nejkomplexněji. Už v tuto chvíli budete mít všechna „živá data“ na webu.

Připravíme vás na nefinační reporting

Posoudíme vaše firemní cíle a aktivujeme společně s vámi modul udržitelnosti v aplikaci Enmon.

Nejsme v tom sami spolupracujeme s organizacemi

Společnost Enmon měří online spotřebu energií a počítá uhlíkovou stopu firmám, obcím a státním organizacím.
Jsme členem Průmyslové rady Fakulty Stavební VUT v Brně.
PKV | Vedení_Ivan Macho

Sustainability management pro 21. století

Základem rozvoje energetiky v rámci firmy, města, nebo i komunity, jsou data. Bez jejich vyhodnocení člověk neví, jak energetiku řídit. Proto vznikl Enmon. Za jeho vývojem stojí experti na energetiku, kteří své poznatky a zkušenosti přenesli do digitální podoby. To nám dává konkurenční výhodu. Díky Enmonu pomáháme domácím i mezinárodním společnostem naplňovat cíle udržitelného podnikání, financovat zelené projekty a dosahovat významných provozních úspor.

Ivan Macho

Obchodní ředitel

Pomáháme firmám a obcím sbírat data pro jejich cíle udržitelnosti

Energetický management pro české pobočky Asko Nábytek.
Zpracování auditů poboček, následně dotační žádost a implementace energetického managementu.
Energetický management pro více než 100 areálů napříč celou Evropou a následné energeticky úsporné projekty.
Za pouhé 3 měsíce jsme zpracovali energetický audit pro 225 poboček DM drogerie.
Energie a uhlíkovou stopu hlídáme v mlékárně Miltra od roku 2021.
Komplexní opatření pro úspory energie, doprovázená zpřehledněním energetiky ze dne na den, díky implementaci Enmon.

Enmon dává řád energetice budov po celé evropě

Evropské portfolio v jednom software

“Díky Enmonu se nám podařilo dostat CO2 stopu pod kontrolu. To je zásadní, abychom v roce 2023 dosáhli ve skupině CTP uhlíkové neutrality.”

Stefan de Goeij

Group Sustainability Officer, CTP

Software do hal, i kancelářských budov

,,Enmon jsme začali používat v roce 2020, od té doby využíváme jeho funkcionality naplno. Jsme s ním velmi spokojení. Díky monitoringu jednotlivých měřidel máme přístup k našim datům 24 hodin každý den."

Martina Kyselová

Facility manager, RWS Moravia

Vybereme způsob odečtu a práce s daty nejvhodnější pro vaši společnost

Enmon analytics

Digitalizace energetických dat

Analýza spotřeb a pokut

Porovnání mezi pobočkami

Automatický odečet spotřeby

Notifikace o výkyvech spotřeb

Výpočet uhlíkové stopy

Data nefinančního reportingu

Enmon online

Digitalizace energetických dat

Analýza spotřeb a pokut

Porovnání mezi pobočkami

Automatický odečet spotřeby

Notifikace o výkyvech spotřeb

Výpočet uhlíkové stopy

Data nefinančního reportingu

Enmon sustainability

Digitalizace energetických dat

Analýza spotřeb a pokut

Porovnání mezi pobočkami

Automatický odečet spotřeby

Notifikace o výkyvech spotřeb

Výpočet uhlíkové stopy

Data nefinančního reportingu

Časté otázky od klientů

Jaké jsou přínosy energetického managementu?

Energetický management přináší mnoho výhod. Díky přehledu o datech měníte chování vaší společnosti. Díky tomu Snižujete spotřebu energie, což vede k peněžním úsporám. Tyto změny vedou také snížení emisí skleníkových plynů. Dále vede k lepšímu řízení provozu a údržby strojů a zařízení, což prodlužuje jejich životnost.

Enmon také pomáhá s formulací strategie nefinančního reportingu. Pomáhá totiž vypočítat environmentální dopad vašeho podnikání. Ať už jde o uchování dat o tom, jaká je vaše spotřeba, nebo emise skleníkových plynů.

Jak můžeme sledovat a měřit energetickou spotřebu?

Existuje několik způsobů, jak můžeme sledovat hospodaření s energií ve vaší společnosti, městě, areálu, nebo budově. Jednou z možností je investičně nenáročný offline monitoring.

Druhou je pak online monitoring, který vyžaduje instalaci moderních měřidel, které umožní monitorovat spotřebu elektřiny v reálném čase a nastartovat efektivní řízení spotřeb.

Můžu Enmon využít k výpočtu uhlíkové stopy?

Ano, software Enmon měří i váš dopad na životní prostředí. Usnadní vám ho analýza spotřeby energie. Zároveň jsou v aplikaci připravené koeficienty na výpočet uhlíkové stopy z ostatních činností.

Co předchází implementaci energetického managementu?

Je potřeba si nejprve ujasnit, proč potřebujete energetický management. Cíle se mohou lišit ať už jde o monitoring spotřeby, včasné notifikace, změna chování, udržitelnost, nebo nefinační reporting. Teprve potom se dá nastavit správný a efektivní model využití našeho software. Následně určíme priority, zvolíme optimální pilotní projekt a jeho rozsah a můžeme se pustit do implementace.

Existuje na energetický management dotační podpora?

Aktuálně existuje dotační výzva MPO Efekt, která umožňuje implementovat energetický management městům a obcím.

PKV | Ivan Korolov_2

Chcete zjistit více o energetickém managementu?

Ivan Korolov

rozvoj obchodu