Připravte svoji společnost na ESG, CSRD a nefinanční reporting

Zákonné povinnosti se blíží a dopadnou na velké množství firem, které jsou součástí dodavatelského nebo výrobního řetězce. Připravte se s námi na blížící se legislativu.

Získejte přehled a kontrolu nad svými ESG daty

Získejte data pro dlouhodobé udržitelné řízení a rozvoj vaší společnosti dle ESG standardů.

Díky přehledu a náskoku nad zbytkem trhu získejte výhodné financování projektů rozvoje udržitelnosti.

Deklarujte svoji odpovědnost a zvyšte svoji důvěryhodnost a stabilitu v dodavatelském řetěžci.

Proměňte vaši společnost v atraktivnější subjekt pro partnery, banky a zaměstnance.

Co je vlastně ESG?

Zkratka ESG, nefinanční data či nefinanční reporting. Jedná se o pravidla pro udržitelné podnikání v rámci environmentální a sociální odpovědnosti a řízení podniku, která v následujících letech neminou téměř žádného podnikatele. Důvodem je přijetí směrnice CSRD, která zavádí povinné vykazování nefinančních dat u velkých společností, a to včetně jejich dodavatelských řetězců.

Implementace ESG v podniku

Vstupní konzultace

Zmapujeme vaše motivace, obchodní partnery, přítomnost na trhu a také plán růstu, který může ovlivnit vaši ESG strategii.

Audit a analýza současného stavu

Pomocí naší analýzy určíme, jaká data jsou ve vaší společnosti k dispozici a zda na nich lze stavět dlouhodobou strategii, případně co dělat jinak.

Určíme priority a dlouhodobou strategii

Určíme ESG cíle, které jsou v souladu s plány rozvoje vaší společnosti. Definujeme okruhy témat, které je nutné sledovat a reportovat. Na jejich základě sestavíme dlouhodobou strategii a určíme priority.

Implementace automatického měření a sběru dat

Pomůžeme vám s implementací metod sběru dat a nastavení nástrojů vedoucí k co nejmenší administrativní zátěži.

Pravidelný reporting a vyhodnocování

Doporučíme vám konkrétní kroky, jak v rozvoji ESG strategie pokračovat, a navrhneme řešení vedoucí ke zlepšení aktuálního stavu.

Ekonomika s ekologií si konečně podávají ruce

Většina společností už ESG dlouho dělá. Nejedná se o žádnou novinku. My v PKV firmám už 10 let poskytujeme konzultace, tvoříme energetické koncepce, navrhujeme úsporná opatření a online měříme energie a uhlíkovou stopu. ESG dává těmto službám rámec. Je pro nás důležité, aby ESG dávalo ekonomický smysl a nebylo pouhou zátěží pro váš firemní rozpočet.

Ing. Ondřej Vaněk

Jednatel PKV

Nejsme v tom sami, spolupracujeme s organizacemi

Společnost Enmon měří online spotřebu energií a počítá uhlíkovou stopu firmám, obcím a státním organizacím.
Jsme součástí Global Reporting Initiative, která již více než 25 let vyvíjí standardy pro oblast nefinančních a udržitelných reportů.
Zavázali jsme se k pomoci brněnským firmám se snížením jejich dopadu na prostředí.

Chcete začít řešit ESG nebo provést vstupní audit?

Nechte nám na vás kontakt a my se vám ozveme! Prověříme vaše povinnosti v rámci standardů ESG a udržitelnosti a domluvíme se na dalším postupu. Co od vás potřebujeme:

Zajímá vás, jak pracujeme s vašimi osobními údaji? Podívejte se sem.

Děkujeme za vaši zprávu! Už je na cestě k nám a to znamená, že míč je na naší straně. Co nejdříve se vám ozveme s nabídkou pro realizaci auditu a s návrhem termínu bezplatné konzultace.
Jejda, něco se pokazilo. Zkuste prosím odeslat formulář později znovu.

Časté otázky od klientů

Moje společnost se zavázala ke splnění Cílů udržitelného rozvoje. Co to pro nás znamená?

Cíle udržitelného rozvoje (SDG) zahrnují 17 kategorií, které definuje Organizace spojených národů. Tyto cíle jsou základem pro strategie udržitelnosti. Pokud vaše společnost neplní tyto cíle, můžeme vám pomoci určit ty, které jsou pro vás relevantní a které můžete ovlivnit. Na základě toho můžeme vyvinout plán pro naplnění cílů a stanovit měřitelné ukazatele.

Jak mohu zjistit, zda jsou moje aktivity udržitelné ?

Evropská unie sestavila pravidla označovaná jako Taxonomie EU, která určují, jaké aktivity jsou považovány za udržitelné. Toto nařízení zahrnuje přibližně 70 různých aktivit, které jsou posuzovány v 6 kategoriích. Definice udržitelných aktivit platí v celé Evropě a doporučuje se provést screening, aby bylo možné plánovat KPI podílu udržitelných činností a zjistit, kde dochází k rozporům s požadavky.

Mám v KPI dosažení uhlíkové neutrality, jak mi v tom můžete pomoct?

Jestliže máte již nastaveny KPI, znamená to, že máte vypočtenou základní hodnotu uhlíkové stopy společnosti a plán jak ji snižovat. Zde jsem schopni poskytnout několik podpůrných služeb. Umíme prověřit výpočet uhlíkové stopy na její kompletnost a správnost, ať už s ohledem na metodiky Greenhouse Gas Protocol, ale i SBTi aj. Protože disponujeme týmem technických specialistů, jsme schopni provést návrh komplexních úsporných opatření a vyhodnotit jejich vliv, stejně jako navrhnout a posoudit alternativní zdroje elektrické energie.

Co to je CSRD?

CSRD je nová evropská směrnice, která říká, že společnosti musí vykazovat data o tom, jak se starají o životní prostředí a zaměstnance. Tyto informace budou muset být zveřejněny společně s finančními výsledky a mají zlepšit porovnatelnost a transparentnost napříč Evropou. Velké společnosti splňující kritéria budou muset začít vykazovat data od roku 2024, zatímco menší podniky budou mít povinnost až později. Kromě toho se připravuje nový rámec pro reportování, aby společnosti vykazovaly svá data jednotně a bylo možné srovnání.

Potřebuji získat ESG rating, co pro to musím udělat?

Pro získání ratingu udržitelnosti je důležité být transparentní a mít relevantní data zpracovaná a veřejně dostupná. Kritéria hodnocení jsou často interní záležitostí ratingové společnosti, ale lze se připravit na témata a dokumenty, které hodnotí. Sběr dat probíhá na základě veřejných zdrojů, takže míra transparentnosti je důležitá. Je dobré mít již na webu dostupné výroční zprávy a politiky týkající se obchodních a zaměstnaneckých vztahů. Společně však můžeme určit priority a postupně dokumenty zpracovávat a implementovat do společnosti dle nastavené strategie.

Udržitelnosti dáváme ekonomiku, proto jsme pravý partner pro váš dlouhodobý rozvoj.

Ing. Ivan Korolov

obchodní manažer

Energetické investiční projekty

Připravíme investici, díky které ušetříte za energie a pomůžete přírodě

Pomůžeme vám s investicí do úspory energií, ať už je to efektivnější osvětlení, fotovoltaika, nový kotel, rekuperace nebo modernizace starého stroje. Dopředu vyčíslíme úspory, zajistíme všechna povolení – a pokud to bude vhodné, tak i dotaci. Celý projekt odřídíme.

Pomohli jsme firmám, obcím i zemědělcům
s investicemi za 9,5 miliardy

Díky moderním technologiím zefektivníme chod energeticky náročných provozů i obecních budov.

Přesně spočítáme návratnost investice a vymyslíme způsob, jak ušetříte co nejvíc.

Projekt za vás odřídíme. Od úvodní analýzy, přes jednání s úřady, až po výběr a koordinaci dodavatelů.

Nezažijete projektové peklo. Celým projektem vás provede zkušený technický koordinátor.

Spočítáme, jestli se vám vyplatí dotace. Pokud ano, připravíme žádost tak, abyste dotaci opravdu získali. Vyřídíme za vás i veškerou administrativu během doby udržitelnosti projektu.

„Lidé z PKV vytvořili energetický audit pro celý náš podnik. Přesnou analýzu proveditelnosti projektu jsme se následně rozhodli využít pro získání dotace, kterou jsme díky PKV opravdu obdrželi. Nyní máme nové, modernější a úspornější technologie.”

Ing. Tomáš Křemen

člen představenstva
LAPEK, a.s.

4 kroky
k investici, která vám ušetří peníze

1/

Spočítáme potenciál úspor

Vyčíslíme, kolik svým záměrem uspoříte. Navrhneme i efektivní doplnění nebo alternativu.

2/

Vyřídíme za vás dokumenty

Připravíme žádost o dotaci, získáme potřebná povolení a vybereme dodavatele.

3/

Dohlédneme na kvalitu práce

Zajistíme, aby veškeré práce a dodávky byly v termínu a v požadované kvalitě.

4/

Zajistíme další servis

Zpracujeme kontrolní zprávy pro úřady a budeme vám k ruce při kontrolách.

Zvažujete ve firmě energetické investiční projekty a nevíte jak začít?

Nechte nám na sebe kontakt a já se s Vámi spojím. Probereme Váš záměr a pomůžu vám najít správné řešení, které vám ušetří čas i peníze!

MODERNIZACE PEKÁRNY LAPEK

Zajistili jsme dotaci 1,8 mil. na úspornější technologie. Teď šetří 350 tisíc ročně

Pomáháme ve výrobě,
v retailu
i v obcích

Hledáte profesionály, kteří za vás chytrou investici zařídí?

Ozvěte se mi a domluvíme si schůzku.

+420 775 881 156vanek@pkv.cz

Ing. Ondřej Vaněk

jednatel PKV