Připravte svoji společnost na ESG, CSRD a nefinanční reporting

Nové zákonné povinnosti dopadnou na drtivou většinu firem. Pomůžeme vás připravit na blížící se legislativu.

PKV | Vinařství Gotberg_1

Proč mít dokonalou kontrolu nad ESG daty?

bullet

Získáte data pro dlouhodobě udržitelné řízení a rozvoj vaší společnosti podle ESG standardů.

Budete moci využít výhodné financování projektů a získat náskok oproti konkurenci.

bullet

Odpovědnost posílí vaši důvěryhodnost a stabilitu v dodavatelském řetězci.

Dosáhnete lepší vyjednávací pozice ve směru k bankám, partnerům i zaměstnancům.

Co je vlastně ESG?

Jedná se o metodiku hodnocení, jak společnosti přistupují k ochraně životního prostředí, pečují o své zaměstnance a jak jsou řízeny. V podstatě se ESG snaží zjistit, zda firmy jednají odpovědně a udržitelně.

Vyřešíme implementaci ESG ve vaší firmě

Vstupní konzultace

Zmapujeme vaše motivace, obchodní partnery a také plán růstu. Nejdůležitější proměnné, které ovlivňují ideální ESG strategii.

Audit současného stavu

Zjistíme, jaká data máte už dnes k dispozici a zda na nich lze stavět dlouhodobou strategii. Případně doporučíme, co je potřeba změnit.

Strategie a taktika

Navrhneme pro vás dlouhodobou strategii a ESG cíle, které jsou v souladu s plány rozvoje vaší společnosti. Zároveň určíme priority a ideální harmonogram.

Automatické měření a sběr dat

Pozveme vás na schůzku s vedoucím vašeho budoucího oddělení. Poznáte se, promluvíte si o vizi PKV a ověříte kompatabilitu.

Pravidelný reporting a vyhodnocování

Na základě aktuálních dat budeme strategii optimalizovat, aby vám neustále přinášela maximální úspory a efektivitu.

Pomůžeme vám s:

PKV | Ondřej Vaněk v křesle

Ekonomika s ekologií si konečně podávají ruce

Nejedná se o žádnou novinku. Většina velkých společností už ESG dlouho dělá. My v PKV firmám už 10 let poskytujeme konzultace, tvoříme energetické koncepce, navrhujeme úsporná opatření a měříme energie a uhlíkovou stopu online. ESG dává těmto službám rámec. Je pro nás důležité, aby ESG dávalo ekonomický smysl a nebylo pouhou zátěží pro váš firemní rozpočet.

Ondřej Vaněk

Jednatel PKV

Nejsme v tom sami, spolupracujeme s organizacemi

Přenášíme letité zkušenosti z energetiky a udržitelnosti facility manažerům na platformě IFMA.
Společnost Enmon měří online spotřebu energií a počítá uhlíkovou stopu firmám, obcím a státním organizacím.
Jsme členem Průmyslové rady Fakulty Stavební VUT v Brně.

Chcete začít řešit ESG nebo provést vstupní audit?

Nechte nám na vás kontakt a my se vám ozveme! Prověříme vaše povinnosti v rámci standardů ESG a udržitelnosti a domluvíme se na dalším postupu.

Zajímá vás, jak pracujeme s vašimi osobními údaji? Podívejte se sem.

Děkujeme za vaši zprávu! Už je na cestě k nám a to znamená, že míč je na naší straně. Co nejdříve se vám ozveme s nabídkou pro realizaci auditu a s návrhem termínu bezplatné konzultace.
Jejda, něco se pokazilo. Zkuste prosím odeslat formulář později znovu.

Časté otázky od klientů

Moje společnost se zavázala ke splnění Cílů udržitelného rozvoje. Co to pro nás znamená?

Cíle udržitelného rozvoje (SDG) zahrnují 17 kategorií, které definuje Organizace spojených národů. Tyto cíle jsou základem pro strategie udržitelnosti. Pokud vaše společnost neplní tyto cíle, můžeme vám pomoci určit ty, které jsou pro vás relevantní a které můžete ovlivnit. Na základě toho můžeme stanovit plán pro naplnění cílů a stanovit měřitelné ukazatele.

Jak mohu zjistit, zda jsou moje aktivity udržitelné ?

Evropská unie sestavila pravidla označovaná jako Taxonomie EU, která určují, jaké aktivity jsou považovány za udržitelné. Toto nařízení zahrnuje přibližně 70 různých aktivit, které jsou posuzovány v 6 kategoriích. Definice udržitelných aktivit platí v celé Evropě a doporučuje se provést screening, aby bylo možné plánovat KPI podílu udržitelných činností a zjistit, kde dochází k rozporům s požadavky.

Mám v KPI dosažení uhlíkové neutrality, jak mi v tom můžete pomoct?

Jestliže máte již nastaveny KPI, znamená to, že máte vypočtenou základní hodnotu uhlíkové stopy společnosti a plán, jak ji snižovat. Jsme schopni poskytnout několik podpůrných služeb. Umíme prověřit výpočet uhlíkové stopy na její kompletnost a správnost, ať už s ohledem na metodiky Greenhouse Gas Protocol, ale i SBTi aj. Protože disponujeme týmem technických specialistů, jsme schopni provést návrh komplexních úsporných opatření a vyhodnotit jejich vliv, stejně jako navrhnout a posoudit alternativní zdroje elektrické energie.

Co to je CSRD?

CSRD je nová evropská směrnice, která říká, že společnosti musí vykazovat data o tom, jak se starají o životní prostředí a zaměstnance. Tyto informace budou muset být zveřejněny společně s finančními výsledky a mají zlepšit porovnatelnost a transparentnost napříč Evropou. Velké společnosti splňující kritéria budou muset začít vykazovat data od roku 2024, zatímco menší podniky budou mít povinnost až později. Kromě toho se připravuje nový rámec pro reportování, aby společnosti vykazovaly svá data jednotně a bylo možné srovnání.

Potřebuji získat ESG rating, co pro to musím udělat?

Pro získání ratingu udržitelnosti je důležité být transparentní a mít relevantní data zpracovaná a veřejně dostupná. Kritéria hodnocení jsou často interní záležitostí ratingové společnosti, ale lze se připravit na témata a dokumenty, které hodnotí. Sběr dat probíhá na základě veřejných zdrojů, takže míra transparentnosti je důležitá. Je dobré mít na webu dostupné výroční zprávy a politiky týkající se obchodních a zaměstnaneckých vztahů. Společně však můžeme určit priority a postupně dokumenty zpracovávat a implementovat do společnosti dle nastavené strategie.

PKV | Ivan Korolov_2

Udržitelnosti dáváme ekonomiku, proto jsme pravý partner pro váš dlouhodobý rozvoj.

Ivan Korolov

obchodní manažer