Všeobecné obchodní podmínky

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí veškeré závazkové vztahy mezi společností PKV BUILD s.r.o. jako zhotovitelem a jejími zákazníky (objednateli) plynoucí ze smluv o dílo a případných dalších smluv.

Ke stažení

Stáhnout .PDF

Archiv dokumentů