Emisní povolenky od roku 2027 neminou i budovy a dopravu.

May 16, 2023
5 min čtení
Evropská unie přijala další opatření, která mají pomoci v boji proti klimatickým změnám a splnění závazků plynoucích z Pařížské smlouvy. Již delší dobu funguje v rámci EU trh s emisními povolenkami (podle směrnice ETS I). Nyní přichází novela v podobě ETS II.

Jedním z hlavních opatření je zpoplatnění emisí z dopravy a vytápění od roku 2027. Tento systém byl původně zaveden pro velké producenty CO2, průmyslová odvětví, ale nyní bude rozšířen i na soukromou dopravu a nemovitostní sektor. Cílem by mělo být snížit emise skleníkových plynů v sektorech, které představují v součtu více než 40 % emisí a přispět tak k cíli Evropské unie stát se do roku 2050 klimaticky neutrální.

Jak změny v systému emisních povolenek a uhlíkové clo přispívají k boji proti změně klimatu v Evropské unii?

Změny v systému emisních povolenek v Evropské unii mají za cíl zvednout tlak při prosazování klimatických opatření v oblasti vytápění budov a dopravy. Státy EU odhlasovaly zpoplatnění emisí z těchto oblastí od roku 2027, a konec bezplatných povolenek pro průmysl v roce 2034. V rámci revize ETS II dojde k zahrnutí, mimo automobilové, také letecké a námořní dopravy. Samostatným tématem je pak takzvané uhlíkové clo (CBAM) a využití získaných peněz v novém sociálním klimatickém fondu.

V rámci systému obchodování s emisemi (ETS) budou vytyčeny ještě ambicióznější cíle. Emise skleníkových plynů v odvětvích ETS I musí být do roku 2030 sníženy o 62 % ve srovnání s hodnotami z roku 2005. Soukromá doprava a rezidenční budovy by se do systému měly zapojit až od roku 2029.

Změny v systému EU ETS a nový mechanismus CBAM posilují tlak na zpřísnění klimatických opatření.

Reforma systému EU ETS byla přijata Evropským parlamentem a musí být ještě schválena Radou EU, ale očekává se, že nová pravidla vstoupí v platnost do 20 dnů po zveřejnění v Úředním věstníku EU. Cena emisí v rámci balíku ETS II se očekává na úrovni 43 (E) a bude fixovaná minimálně do roku 2031, tedy lidé by se neměli obávat podobně divokého vývoje jako na trhu s povolenkami v rámci ETS I.

Nový mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích EU (CBAM) bude motivovat země, které nejsou členy EU, aby si stanovily vyšší klimatické cíle. CBAM také zajistí, aby evropské i celosvětové úsilí v klimatické oblasti nebylo ohrožováno tím, že se výroba přemístí do zemí s méně přísnou klimatickou politikou umožňující použití zastaralých energeticky neefektivních technologií. Pro společnosti, které udržitelnost řeší tato tématika není cizí a velmi často jí již dříve měli integrovanou do svých zásad udržitelného nákupu, ať na projektové úrovni (v rámci certifikace LEED, BREEAM) nebo v podobě směrnice.

Nové změny v systému emisních povolenek povedou k většímu tlaku na zpřísnění klimatických opatření. Určitě budou představovat určitou výzvu pro průmysl a obyvatelstvo v oblastech vytápění budov a silniční dopravy. Je však třeba si uvědomit, že boj proti změně klimatu je nutný a významný krok směrem k udržitelné budoucnosti, a není to jen záležitost evropské unie, ale jedná se o globální závazek 194 států, které od roku 2016 ratifikovali tzv. Pařížskou dohodu.

A můj vlastní názor?

,,Pro mě, jakožto člověka, který dlouhodobě upozorňuje na riziko uhlíkového zdanění v oblasti real estate, je zavedení pravidel ETS II do jisté míry zadostiučinění. Navíc nám to umožní lépe pracovat s rizikem uhlíkového zdanění. Zavedení rokem 2027 s fixací ceny do roku 2031 máme možnost připravit projekty, které sníží nebo eliminují toto riziko. Určitě to pro majitele budov bude představovat nutné investice. Těm zodpovědným, kteří mají plány na rozvoj svého portfolia připraveny, a rozvíjí je tato legislativa nepřekvapí, ale možná jim jejich plány jen urychlí nebo upraví priority. Pro ty ostatní je tu vždy možnost se na nás obrátit pro radu."

Martin Vaidiš
Ředitel pro udržitelnost
Martin Vaidiš je profesionál se světovou praxí v oblasti real estate. Přes 10 let zkušeností ze zahraničních projektů na největších objektech v evropě. V rámci PKV má na starosti rozvoj a definici služeb v oblastech ESG, udržitelnosti, nefinančního reportingu a snižování uhlíkové stopy.
Spojit se na LinkedIn

Úsporná opatření, dotace, ekologie nebo technologie na jednom místě

Vše důležité o energetice najdete přímo ve své e-mailové schránce.

Zajímá vás, jak pracujeme s vašimi osobními údaji? Podívejte se sem.
Děkujeme za váš zájem! Teď už vám žádná novinka neunikne.
Jejda, něco se pokazilo. Zkuste prosím odeslat formulář později znovu.