ESG audit

Jedná se o audit nefinančních dat. V současné době je možné provést tento audit pomocí různých komerčních metodik. Avšak připravuje se jednotný přístup v rámci nasazení CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), který umožní postavit nefinanční audit na stejnou úroveň důležitosti jako finanční audit, který je všeobecně znám.

Popis

Jedním z kroků, jak zajistit, že závazky firem v rámci environmentální politiky společnosti nejsou jen marketingové sliby jsou i nezávislé ESG audity. ESG Audit je proces při kterém třetí strana zanalyzuje jaký dopad má váš byznys na okolí.

Ty musí společnostem zpracovat třetí nezávislá strana. Audity musejí splňovat určité standardy, například ty z mezinárodního Global Reporting Initiative (GRI). V rámci ESG auditu firmy získají výchozí hodnoty své uhlíkové stopy a návrh strategie v oblasti výběru klíčových témat, snížení uhlíkové stopy i energetických úspor.

Kdo provádí ESG audit?

ESG audit provádějí specializovaní odborníci na řízení rizik, udržitelnosti a korporátního řízení. Tyto auditory mohou být interní, tedy pracovníky společnosti, nebo externí, najatými expertními firmami. V každém případě je však nutné, aby auditor měl dostatečné zkušenosti a odborné znalosti v oblasti ESG kritérií, aby mohl účinně identifikovat a vyhodnotit rizika a příležitosti spojené s udržitelností a odpovědným podnikáním.

Proč je ESG audit důležitý?

ESG (Environmentální, Sociální a Zodpovědnostní Governance) audit je stále častěji využívaným nástrojem pro posouzení environmentální, sociální a zodpovědnostní výkonnosti organizace. Jeho důležitost spočívá v tom, že pomáhá identifikovat a řešit důležité otázky spojené s těmito oblastmi.

Organizace, které jsou schopny efektivně řídit své environmentální a sociální dopady, mohou dosáhnout lepší finanční výkonnosti a získat konkurenční výhodu. ESG audit umožňuje organizacím získat důvěryhodné informace o svých výkonech v těchto oblastech a identifikovat oblasti, ve kterých mohou zlepšit své výkony.

Jaké informace poskytuje ESG audit?

ESG audit poskytuje informace o tom, jak se společnost zajišťuje, aby plnila své environmentální, sociální a správní povinnosti. Tento typ auditu může zahrnovat informace o emisích, nakládání s odpady, společenské odpovědnosti, diverzitě a začlenění, řízení rizik a etických zásadách. ESG audit pomáhá společnostem identifikovat oblasti, ve kterých mohou zlepšit své postupy a procesy a zároveň zvyšovat svou transparentnost a důvěryhodnost v očích zákazníků a investičních partnerů. ESG audit je důležitým nástrojem pro každou společnost, která se snaží dosáhnout dlouhodobé udržitelnosti a úspěchu.

Chcete začít řešit ESG nebo provést vstupní audit?

Nechte nám na vás kontakt a my se vám ozveme! Prověříme vaše povinnosti v rámci standardů ESG a udržitelnosti a domluvím se na dalším postupu.

Zajímá vás, jak pracujeme s vašimi osobními údaji? Podívejte se sem.

Děkujeme za vaši zprávu! Už je na cestě k nám a to znamená, že míč je na naší straně. Co nejdříve se vám ozveme s nabídkou pro realizace fotovoltaiky a s návrhem termínu bezplatné konzultace.
Jejda, něco se pokazilo. Zkuste prosím odeslat formulář později znovu.

Chcete lépe porozumět problematice nefinančního reportingu?

Ing. Ivan Korolov

rozvoj obchodu

+420 775 881 156
*Telefonní číslo je číslo našeho oddělení rozvoje obchodu, ne konkrétního obchodníka.
korolov@pkv.cz
Aby byla vaše cesta za úsporami a nižší uhlíkovou stopou opravdu pohodlná, pracujeme na webu s cookies. Přečtěte si, k čemu vaše osobní údaje využíváme a jak je chráníme před ostatními. Nebo náhledněte pod pokličku toho, jaká cookies potřebujeme a jak s nimi nakládáme.