Taxonomie EU

Cílem nařízení o taxonomii je v podstatě umožnit firmám jasně a jednoduše určit, zda je jejich podnikání udržitelné, zejména z hlediska environmentální udržitelnosti, a podpořit přechod k udržitelnému financování prostřednictvím bank.

Popis

Taxonomie EU je klasifikační systém, který se zaměřuje na udržitelnosti a hodnocení hospodářských aktivit vzhledem k jejich příspěvku k udržitelnému rozvoji a podpoře oběhového hospodářství. Systém byl navržen za účelem řešení výzev, jako jsou změny klimatu a environmentální degradace, a posilování spojení mezi udržitelností a rozhodováním v oblasti financování.

Nařízení EU o taxonomii bylo přijato v roce 2020 a zřídilo rámec pro vytvoření jednotného systému klasifikace hospodářských aktivit, které jsou přínosem pro udržitelnost. Systém pomáhá investorům a podnikům identifikovat, které činnosti jsou klimaticky neutrální a prospěšné pro udržitelnost, a tím usnadňuje jejich rozhodování.

Cílem taxonomie EU je posílit oběhové hospodářství, které využívá zdroje efektivně a minimalizuje odpad. Taxonomie stanovuje kritéria pro identifikaci hospodářských aktivit, které podporují oběhové hospodářství a přispívají k udržitelnosti.

Vzhledem k tomu, že změny klimatu jsou jedním z nejvýznamnějších globálních výzev, kterým čelíme, taxonomie EU zahrnuje kritéria pro hodnocení hospodářských aktivit, které přispívají k boji proti klimatickým změnám. To umožňuje investorům a podnikům identifikovat, jaký vliv mají jejich investice na změny klimatu a jak mohou přispět k jejich řešení.

Celkově tedy taxonomie EU poskytuje klíčový rámec pro identifikaci a hodnocení hospodářských aktivit, které jsou přínosem pro udržitelnost, podporu oběhového hospodářství a boj proti změnám klimatu.

Jaká je struktura taxonomie EU?

Taxonomie EU se skládá ze šesti hlavních oblastí: klimatu, udržitelného hospodaření s vodou, udržitelného hospodaření s půdou, udržitelného hospodaření se zdroji, udržitelné energie a udržitelné mobility. Každá z těchto oblastí obsahuje podrobné kritéria a ukazatele, které určují, zda daná aktivita, produkt nebo projekt splňuje kritéria udržitelnosti. Tyto ukazatele jsou vytvořeny na základě nejnovějších vědeckých poznatků a jsou pravidelně aktualizovány a revidovány. Taxonomie EU je klíčovým nástrojem pro podporu trvalého a udržitelného rozvoje v EU a pomáhá snižovat negativní dopady na životní prostředí, zvyšovat energetickou účinnost a zlepšovat kvalitu života obyvatel EU.

Chcete začít řešit ESG nebo provést vstupní audit?

Nechte nám na vás kontakt a my se vám ozveme! Prověříme vaše povinnosti v rámci standardů ESG a udržitelnosti a domluvím se na dalším postupu.

Zajímá vás, jak pracujeme s vašimi osobními údaji? Podívejte se sem.

Děkujeme za vaši zprávu! Už je na cestě k nám a to znamená, že míč je na naší straně. Co nejdříve se vám ozveme s nabídkou pro realizace fotovoltaiky a s návrhem termínu bezplatné konzultace.
Jejda, něco se pokazilo. Zkuste prosím odeslat formulář později znovu.

Chcete lépe porozumět problematice nefinančního reportingu?

Ing. Ivan Korolov

rozvoj obchodu

+420 775 881 156
*Telefonní číslo je číslo našeho oddělení rozvoje obchodu, ne konkrétního obchodníka.
korolov@pkv.cz
Aby byla vaše cesta za úsporami a nižší uhlíkovou stopou opravdu pohodlná, pracujeme na webu s cookies. Přečtěte si, k čemu vaše osobní údaje využíváme a jak je chráníme před ostatními. Nebo náhledněte pod pokličku toho, jaká cookies potřebujeme a jak s nimi nakládáme.