Dotace pro obce na 2023: Co je potřeba vědět?

January 31, 2023
5 min čtení
Zájem o fotovoltaické elektrárny a projekty energetických úspor se ve veřejném sektoru za poslední rok ztrojnásobil. Lví podíl na tom nese i plánovaná koncepce komunitní energetiky, která nutí města a obce uvažovat o tom, jak nově uchopit a rozvíjet svou energetickou soběstačnost. Energetické úspory i komunitní energetiku mohou v roce 2023 financovat hned z několika dotačních programů, které pokryjí vše potřebné – od místních energetických koncepcí po obecní fotovoltaické elektrárny. O které programy se jedná?

Chci řešit:

1. Snížení energetické náročnosti a úspory energií

OPŽP – Úspory energií, výzvy č. 8 a 9

Výše podpory: Až 50 % způsobilých výdajů (dle regionu).

Pro koho:Obec, městská část, kraj, vybrané veřejné instituce, školy, církev, státní podniky, příspěvkové organizace a další veřejnoprávní právnické osoby.

Kdy žádat? Do 31.5.2023.

Energetickou náročnost obecních budov nejlépe snížíte novým zateplením. To minimalizuje tepelné ztráty a omezí spotřebu energií až o 50 %. Pro maximálně efektivní úsporu a dosažení energetické soběstačnosti je vhodné podpořit zateplení i dalšími opatřeními. Například využitím odpadní energie, rekuperací či tepelným čerpadlem. Výzvu využijí i žadatelé za účelem výměny technologií. Výzvy jsou určeny primárně pro aktivity realizované v gastro provozech, prádelnách a v dalších technologických zařízeních.

Dotaci využijete na: Úsporné projekty – od posudku po nové čerpadlo.

Podobně jako v případě obce Žleby – instalací tepelných čerpadel a výměnou rozvodů s topením snížila spotřebu místní školy o téměř polovinu. To vše s dotací 70 %.

Investice: cca 3,6 milionů Kč  Dotace: cca 2,2 milionů Kč Návratnost: 5,5 roků

„Ostatním starostům bych doporučila, aby chtěli po dodavatelích od začátku konkrétní odpovědi – kolik to bude stát, jaká bude úspora, vyplatí se to? Předpokládám, že i oni mají ve správě budovy, kde při vytápění přichází o spoustu peněz. Je dobré to řešit na úřadech i školách. S odborníky to nebolí, a když je projekt dobře připravený, vrátí se vám investice už za pár let.“

Mgr. Ludmila Záklasníková, starostka Žlebů

Obec Žleby. Zdroj: PKV

OPŽP – Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách, výzvy č. 37 a 38

Výše podpory: Až 80 % způsobilých výdajů. Odvíjí se od jednotkových nákladů a liší se dle typu opatření, rozsahu renovace a technické kvality.

Pro koho:Obec, městská část, kraj, vybrané veřejné instituce, školy, církev, státní podniky, příspěvkové organizace a další veřejnoprávní právnické osoby.

Kdy žádat? Od 3. 4. 2023 do 1. 3. 2024

Výzvy č. 37 a 38 jsou vyhlášené a budou brzy otevřeny k příjmu žádostí.

Dotaci využijete na:

Snížení energetické náročnosti veřejných budov. Výzvy jsou rozdělené dle krajů a vybrané veřejné instituce mohou získat finanční prostředky například na zateplení, modernizaci osvětlení, fotovoltaiku nebo zelenou střechu. Lze ji však využít i na systémy zachytávání srážkové vody nebo dobíjecí stanice pro elektromobily. Lze uplatnit i na zavedení energetického managementu.

2. Fotovoltaiku a obnovitelné zdroje

OPŽP – Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách

Výzvy č. 11

Kdy žádat? Do 31.5.2023

Výše podpory: až 82 % způsobilých výdajů.

Příjemci: stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny.

Včasným řešením projektů fotovoltaických elektráren se mohou města s předstihem připravit na vlastní výrobu a sdílení elektřiny v rámci komunitní energetiky. Novela zákona, která tuto očekávanou revoluci umožní, je na spadnutí a poslanci by ji měli přijmout v průběhu letošního roku. 

Společně s dalšími úspornými projekty, jako je třeba rekonstrukce otopné soustavy a zavedením energetického sustainability managementu, navíc snížíte spotřebu a fotovoltaiky pokryjí vyšší část energií. Všechna tato opatření můžete financovat z dotačního programu OPŽP.

Dotaci využijete na:

Modernizační fond – RES+ č.3 a RES+ č.4

Výše podpory: až 75 % způsobilých výdajů (RES+ č.3), až 60 % způsobilých výdajů (RES č.4).

Příjemci: Obce do 3000 obyvatel (RES+ č.3), samosprávné městské obvody a městské části nebo jimi zřízené příspěvkové organizace, či jimi ze 100 % vlastněné právnické osoby. (RES+ č.4).

Kdy žádat? Do 30.6.2023 (RES+ č.3 i č.4)

Výzvy jsou určené pro města a obce a právnické osoby vlastněné městy. Zafinancují vám nové fotovoltaické elektrárny do 1 MWp, související akumulace nebo třeba pořízení Enmonu. RES č.3 navíc počítá i s rekonstrukcemi střech a vnitřních rozvodů. 

Dotaci využijete na:

Jak OPŽP, tak Modernizační fond jsou skvělou příležitostí pro rozvoj komunitní energetiky. Skvělým příkladem toho, jak může vypadat strategická příprava na očekávanou novelu zákona, je obec Kostice. Cestu za energetickou soběstačností odstartovala s PKV v roce 2021 místní energetickou koncepcí a analýzou potenciálu úspor na tři z obecních budov. 

Z MEKu a APÚ jsme stanovili nejsmysluplnější opatření a momentálně pracujeme na projektech fotovoltaik pro sportovní areál a pět dalších obecních budov, a to se štědrou dotační podporou. Cena energií proto v budoucnu nebude pro obyvatele Kostic důvodem k obavám ani osobnímu bankrotu.

Obec Kostice. Zdroj: PKV

3. Koncepční řešení a energetický management

EFEKT III

Energetický management- 2/2023

Výše podpory: 90 % způsobilých výdajů (max. 500 tisíc Kč). 

Příjemci: Podnikatelé, města, školy, veřejné organizace.

Kvalitní systém pro energetický, resp. sustainability management, v sobě propojuje kompletní digitalizaci obecní energetiky s respektem k životnímu prostředí.

S novou výzvou č. EFEKT 2/2023 vám nový systém navíc zafinancuje stát, a to rovnou z 90 %. Pokud jste proto váhali s jeho pořízením, tak teď je rozhodně ta správná chvíle. Dotace se navíc vyplácí předem, takže o důvod víc.

Jak souvisí Enmon a komunitní energetika?

  • Města ušetří na energiích minimálně 15 %,
  • mají přehled o tom, v jaké budově je jaká spotřeba a jak v ní ušetřit na energiích, 
  • kolik vyrábí která FVE a jaký je optimální poměr vyrobené a spotřebované energie,
  • z nasbíraných dat vytvoří na dvě kliknutí potřebné dokumenty pro banky či poskytovatele dotací,
  • získají dokonalý přehled o svojí uhlíkové stopě.

Dotaci využijete na: Enmon – první online software pro energetický sustainability management.

Místní energetická koncepce - 3/2023

Výše podpory: 90 % způsobilých výdajů, dle velikosti žadatele. 

Příjemci: Obce a dobrovolné svazky obcí.

Místní energetická koncepce je strategický dokument, ze kterého Vám budou jasně patrné možnosti energetických opatření pro vaši obec a návrhy řešení komunitní energetiky. EFEKT 3/2023 se zaměřuje na podporu těchto koncepcí. Ty jsou klíčové při určování cílů, priorit, opatření a nástrojů pro řešení energetického hospodářství v obci. Nedílnou součástí koncepce je právě i příprava na komunitní energetiku.

Dotační přehled 2023 - veřejný sektor

Jaké mohou obce čerpat dotace? Zdroj: PKV

NEPŘEHLÉDNĚTE: ENERGETICKÉ DOTACE PRO FIRMY V ROCE 2023

Přihlaště se k odběru novinek ze světa energetiky a udržitelnosti!

Ing. Markéta Odvářková
Vedoucí dotačních specialistů
Markéta stojí v čele našich dotačních specialistů – a pokud něco neví o dotačních titulech ona, tak to v PKV neví nikdo. Naši specialisté zajistili dotace ve výši necelých dvou miliard korun a lví podíl na tom nese i Markéta.
Spojit se na LinkedIn

Úsporná opatření, dotace, ekologie nebo technologie na jednom místě

Vše důležité o energetice najdete přímo ve své e-mailové schránce.

Zajímá vás, jak pracujeme s vašimi osobními údaji? Podívejte se sem.
Děkujeme za váš zájem! Teď už vám žádná novinka neunikne.
Jejda, něco se pokazilo. Zkuste prosím odeslat formulář později znovu.