Fotovoltatika pro veřejný sektor 2022. Jaké dotace můžete získat?

Poptávka po udržitelné energetice roste. Zájem o fotovoltaické elektrárny a další energetické investiční projekty se za poslední rok téměř ztrojnásobil, stejně jako ceny energií. A dotační politika je k obnovitelným zdrojům energie více než štědrá. Nevěříte? Přesvědčte se sami!

Modernizační fond

Modernizační fond financuje takové projekty, které v NPO nenašly podporu. Chcete postavit panely na parkoviště? Nebo část na střechu a část na zem? Případně jako obec uvažujete o rozvoji komunálních fotovoltaik? V takových případech je Modernizační fond v rámci programu RES+ určený právě pro vás. Celková alokace právě vyhlášených výzev činí 11 miliard korun. V rámci RES+ můžete jako veřejný sektor žádat ve dvou výzvách.

Komunální FVE pro malé obce

Třetí výzvu Modernizačního fondu využijete v případě, že jste malá obec do 3 tisíc obyvatel. Čerpat můžete až 75% podporu ze způsobilých výdajů na pořízení fotovoltaických systémů do 1 MWp na střechy a přístřešky veřejných budov. Současně s tím ji využijete na ukládání energie, související rekonstrukce střech a vnitřních rozvodů, nebo třeba pořízení systémů na řízení spotřeby energie. Žádost můžete podávat do 15.3.2023. Alokace činí 1,5 miliardy korun.

Dotaci využijete na:

realizace FVE s jedním nebo více předávacími místy instalovaných na budovách, a to včetně přístřešků

společně s podporou na FVE mohou být dále podpořeny:

- systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny

- renovace střech, na kterých budou instalovány FVE

- modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE

- zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru

- projektovou přípravu a činnost odborného technického a autorského dozoru, BOZP.

Hlavní podmínky dotace jsou:

projekt musíte realizovat do tří let od vydání rozhodnutí

musíte zajistit udržitelnost projektu po dobu pěti let od realizace

projekt musíte realizovat na území České republiky

nesmíte být v úpadku ani likvidaci, nebo ve střetu zájmu.

Komunální FVE pro větší obce (energetická společenství)

Poslední dotační výzvu z Modernizačního fondu oceníte tehdy, pokud jste větší obec, samosprávný městský obvod a městská část (popřípadě jimi zřízená příspěvková organizace), nebo subjekt vlastněný 100 % veřejným sektorem.

Dotaci využijete na pořízení fotovoltaických panelů do 1 MWp (nejedná se o limit na celý projekt) na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov, stejně jako na veřejné pozemky. Dotací můžete navíc pokrýt náklady na zařízení na ukládání jak elektrické, tak tepelné energie a její řízenou spotřebu. Žádosti můžete podávat do 15.3.2023. Alokace výzvy činí 2,5 miliardy korun.

Dotaci využijete na:

sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem

společně s FVE:

- systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny

- systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

- zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru

- činnost odborného technického a autorského dozoru, BOZP.

Hlavní podmínky dotace jsou:

projekt musíte realizovat do pěti let od vydání rozhodnutí

musíte zajistit udržitelnost projektu po dobu pěti let od realizace

projekt musíte realizovat na území České republiky

nesmíte být v úpadku ani likvidaci, nebo ve střetu zájmu.

Operační program Životní prostředí 2021–2027

V novém balíčku výzev z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 jsou připraveny více než tři miliardy korun. Tyto prostředky pomohou zlepšit energetickou účinnost gastro provozů a prádelen v sektoru školství, zdravotnictví a v sociálních službách, podpoří také výstavbu energeticky úsporných veřejných budov, výměnu zdrojů vytápění a instalaci fotovoltaických a solárních systémů.

Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

Prostředky v celkové výši jedné miliardy korun rozdělí 8. výzva a 9. výzva na projekty zaměřené na snížení spotřeby energie gastro provozů a prádelen ve školách, sociálních zařízeních a zdravotnických institucích. Výše dotace může dosáhnout až 50 %způsobilých výdajů. Žádat o dotaci můžete v případě, že jste obec, městská část, kraj, veřejnoprávní instituce, vysoká škola, církev, státní podnik a další veřejnoprávní subjekt. Výzva platí pro všechny kraje kromě hl. města Prahy.

Dotace v aktuálně otevřených výzvách lze podávat od 24. 8. 2022 do 31. 5.2023.

Dotaci využijete na:

Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů (např. školských, sociálních, či zdravotnických zařízení),

Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti provozu prádelen (např. sociálních, či zdravotnických zařízení).

Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti u dalších technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře.

Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách

Dotace jsou určeny na výstavbu obnovitelných zdrojů energie jak ve veřejných budovách, tak v konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře. Výzva rozdělí celkem 825 milionů korun, a to mezi obce, městské části, kraje, veřejnoprávní instituce, vysoké školy, církev, státní podniky a další žadatele z veřejného sektoru.

Dotaci využijete na:

Výměnu stávajícího zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za:

- tepelné čerpadlo,

- kotel na biomasu

- zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE.

Instalace solárně – termických systémů.

Instalace fotovoltaických systémů.

Rekonstrukci, či výměnu stávajícího OZE za nový OZE, včetně rekonstrukce otopné soustavy.

Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

Pokud budete zajišťovat dodávky energie do systémové veřejné infrastruktury (vodohospodářské infrastruktury nebo kompostáren), tak lze čerpat dotace i na:

Instalace:

- tepelného čerpadla,

- kotle na biomasu,

- zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE,

- solárně termických systémů,

- fotovoltaických systémů.

Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

Zajímá vás, jak pracujeme s vašimi osobními údaji? Podívejte se sem.

Děkujeme za vaši zprávu! Už je na cestě k nám a to znamená, že míč je na naší straně. Co nejdříve se vám ozveme s nabídkou pro realizace fotovoltaiky a s návrhem termínu bezplatné konzultace.
Jejda, něco se pokazilo. Zkuste prosím odeslat formulář později znovu.

Úsporná opatření, dotace, ekologie nebo technologie na jednom místě

Vše důležité o energetice najdete přímo ve své e-mailové schránce.

Zajímá vás, jak pracujeme s vašimi osobními údaji? Podívejte se sem.
Děkujeme za váš zájem! Teď už vám žádná novinka neunikne.
Jejda, něco se pokazilo. Zkuste prosím odeslat formulář později znovu.