Všichni chtějí svého manažera udržitelnosti. Vědí ale proč?

Sep 7, 2022
5 min
Sustainability management je horké téma bez ohledu na aktuální roční období. A není divu. I české firmy dle průzkumů zažívají osvícení a vidí, že udržitelnost a ESG může být pro jejich byznys zatraceně výhodná. A pokud to nevědí samy, tak je možné, že to ví jejich manažer udržitelnosti. Kdo to je? Dává jeho práce smysl? A vědí firmy, co od něj vlastně očekávají?

Když dva dělají totéž…

Udržitelnost je hudbou budoucnosti. A myslí si to i čeští podnikatelé. Šetření Svazu průmyslu a dopravy ukázalo, že 87 % tuzemských společností se této problematice aktivně věnuje. 60 % dotázaných navíc udržitelnost vnímá jako nezanedbatelnou konkurenční výhodu.

V první řadě je ale potřeba říct jednu věc: udržitelnost není magická formulka. Neexistuje totiž jeden univerzální přístup, který můžeme aplikovat na potřeby dvou různých firem.

Ilustrujme to na příkladu. Jedna společnost může pracovat na snižování uhlíkové stopy třeba tím, že si na střechu postaví fotovoltaickou elektrárnu. O dům vedle se ale zaměří spíše na to, aby energie šetřili. Ať už výměnou kotle, zateplením obálky nebo instalací systému pro sustainability management.

Dva odlišné přístupy, které ale mohou mít jednoho společného jmenovatele – manažera udržitelnosti. Ten hraje kritickou roli ve stanovení udržitelných cílů a jejich naplnění. Bez toho, aniž by firma přitom prodělala kalhoty.

Zájem o CSO roste

30 % velkých světových firem má už nyní svého CSO manažera, a to s poměrně rozsáhlými kompetencemi. Některé firmy, které jsou veřejně obchodovatelné, nebo které cílí na ESG rating, mají potom tuto roli v podstatě nařízenou. V polovině firem alespoň existuje podobná pozice s pravomocemi omezenými. A ještě jedna zajímavost – za poslední rok bylo vytvořeno více specializovaných CSO pozic než za posledních pět let. To jsou výsledky průzkumu Empowered Chief Sustainibility Officers z 62 světových zemí, Česko nevyjímaje.

Sustainability manager, CSO, nebo manažer udržitelnosti. Jeden za všechny se starají o to, aby politika i fungování firem byly sociálně odpovědné a v souladu s životním prostředím. Vnějšímu trhu vysílají zprávu o tom, že to jejich společnost myslí s udržitelností vážně. Jejich nejdůležitější úkol ale spočívá v tom, aby byly všechny tyto aktivity ekonomické přínosné.

Znáte to. Peníze hýbou nejenom světem, ale i životním prostředím. A vy z toho musíte mít profit – nejenom teď, ale především do budoucna.

 

Bez dat to nejde

Vzpomínáte na výrok, že udržitelnost není kouzelná formulka? Podobně platí, že sustainability manager není kouzelník.  

Manažera udržitelnosti můžeme vnímat jako dobrého prostředníka mezi tím, co by ideálně mohlo být a tím, co se reálně vyplatí. Pro jistotu ale ještě jednou: CSO není kouzelník. Je to analyzátor, vizionář i poradce v jednom. A ke své práci potřebuje v první řadě to nejdůležitější – data. S těmi pracuje, ale sám je obvykle nevytváří.  

Kde čerpá taková data? Dobrým výchozím bodem může být třeba energetický audit, nebo analýza potenciálu úspor.

CSO dostane do rukou kompletní energetický obraz společnosti. Zná informace o spotřebách, nákladech i navržených opatřeních, která povedou k ekonomicky i ekologicky žádoucím výsledkům. Je CSO zároveň energetickým auditorem? Pravděpodobně ne. Musí ho proto samostatně zpracovávat externí firma.

Manažer udržitelnosti částečně supluje roli finančního ředitele i technického manažera, ve své práci úročí zkušenosti s environmentalistikou i byznysovým managementem. Není proto překvapením, že má obvykle vzdělání v jedné nebo obou těchto oblastech.

Audit navrhne, zda je lepší energie šetřit, nebo vytvářet. Popřípadě obojí. CSO vezme v potaz návrhy řešení s ohledem na ekologický dopad i ekonomické výhody pro danou firmu. V ideálním případě najde rovnováhu, která bude přínosná pro všechny. Čím konkrétně se může s ohledem na audit třeba zabývat?

CSO musí myslet dopředu

Vraťme se k příkladu s fotovoltaickou elektrárnou. Audit třeba navrhne instalaci FVE o velikosti 750 KWp. Pro manažera udržitelnosti znamená tato hodnota několik faktorů, které musí vzít v potaz.  

V první řadě za tím možná uvidí zajímavé číslo – 500 tun. To je hrubá hodnota CO2, o kterou společnost sníží svoji roční uhlíkovou stopu. To je dobré, že? Co mě to ale bude stát? Jaký bude výnos? Dostanu dotaci? Jaká je návratnost investice?

Investice se firmě vrátí za čtyři roky. Nešlo by to zkrátit? Firma může žádat o dotaci, takže šlo. Jaký zvolit dotační program? Co pro ni musím splnit? Nebude výhodnější realizovat jiné navržené řešení, třeba tepelné čerpadlo? Manažer udržitelnosti si v procesu nejspíš položí i takové otázky. Odpovědi a potřebná data najde v auditu a může je patřičně srovnávat. Ale řešit musí i praktické věci s ohledem na jednotlivá oddělení firmy.

S finančním oddělením musí probrat a vyjednat nejvyšší možnou míru investice. Z jednání s marketingem vyplyne, jaké opatření je atraktivnější pro marketingové účely. A nevyhne se třeba ani jednání s IT odborníky o tom, jestli je vhodné instalovat online systém pro sustainability management.  

Plánovat, plánovat, plánovat  

Suma sumárum, práce CSO je v první řadě o strategickém plánování na základě dostupných dat. Pokud je nemá, tak je jeho práce o teoretickém „co by, kdyby“. A tím ztrácí svůj smysl.

Proč si je nevytvoří sám? Strýček Google nabízí deset různých pohledů, váš manažer pravděpodobně nebude zároveň i projektant FVE a pro samotný projekt je potřeba splnit tolik různých náležitostí, že nemůžete čekat, že si je vypracuje na koleni o polední pauze.  

Nejlepší, co můžete pro svého manažera udržitelnosti udělat, je dát mu, co potřebuje. Nejsme sice čarodějové, ale navrhujeme takové projekty a audity, které ročně kouzlí milionové úspory, snižují uhlíkovou stopu a firmám se vrátí klidně i za dva roky. S energetickými investičními projekty máme navíc zkušenost jako nikdo v Česku. A vašeho CSO jimi rádi provedeme v plné míře.

Zajímá vás téma managementu udržitelnosti, ESG a energetických úspor?

Zaregistrujte se do našeho newsletteru, kde o těchto tématech píšeme víc!

Zajímá vás, jak pracujeme s vašimi osobními údaji? Podívejte se sem.

Děkujeme za vaši zprávu! Už je na cestě k nám a to znamená, že míč je na naší straně. Co nejdříve se vám ozveme s nabídkou pro realizace fotovoltaiky a s návrhem termínu bezplatné konzultace.
Jejda, něco se pokazilo. Zkuste prosím odeslat formulář později znovu.

Úsporná opatření, dotace, ekologie nebo technologie na jednom místě

Vše důležité o energetice najdete přímo ve své e-mailové schránce.

Zajímá vás, jak pracujeme s vašimi osobními údaji? Podívejte se sem.
Děkujeme za váš zájem! Teď už vám žádná novinka neunikne.
Jejda, něco se pokazilo. Zkuste prosím odeslat formulář později znovu.