Společensky odpovědné investování (SRI)

Společensky odpovědné investování je založeno na individuálně zvolených hodnotách. Transparentnost a nefinanční data slouží jako základ pro rozhodnutí investora, zda daný produkt splňuje nebo nesplňuje jeho kritéria týkající se etiky a společenské odpovědnosti. Tyto informace umožňují investoru lépe posoudit, zda investice odpovídá jeho osobním hodnotám a cílům v oblasti udržitelnosti a sociálního dopadu.

Popis

Společensky odpovědné investování (SRI - socially responsible investing) je investiční strategie, která zahrnuje nejen finanční výkonnost investic, ale také etické a společenské faktory. Cílem SRI je investovat do společností a projektů, které jsou považovány za zodpovědné a udržitelné a které se zaměřují na environmentální, sociální a správní záležitosti (ESG).

SRI se zaměřuje na investice do společností, které aktivně usilují o minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí, zlepšování vztahů se zaměstnanci, dodavateli a komunitami, ve kterých působí, a dodržování etických norm v oblastech, jako jsou lidská práva a korupce.

Existuje několik přístupů k SRI, které se liší podle toho, jak se zohledňují společenské a etické faktory při investičních rozhodnutích. Některé přístupy zahrnují aktivní zapojení investora do dialogu se společnostmi, do kterých investuje, a podporují změny v oblasti ESG. Další přístupy se zaměřují na výběr společností s nejlepším ESG profilem a snižují investice do společností s horším ESG profilem.

SRI stále roste na popularitě, s narůstajícím povědomím o vlivu investic na společnost a životní prostředí. Mnoho investorů si přeje, aby jejich investice nejen dosahovaly finančních výnosů, ale také měly pozitivní dopad na svět kolem nás.

Chcete začít řešit ESG nebo provést vstupní audit?

Nechte nám na vás kontakt a my se vám ozveme! Prověříme vaše povinnosti v rámci standardů ESG a udržitelnosti a domluvím se na dalším postupu.

Zajímá vás, jak pracujeme s vašimi osobními údaji? Podívejte se sem.

Děkujeme za vaši zprávu! Už je na cestě k nám a to znamená, že míč je na naší straně. Co nejdříve se vám ozveme s nabídkou pro realizace fotovoltaiky a s návrhem termínu bezplatné konzultace.
Jejda, něco se pokazilo. Zkuste prosím odeslat formulář později znovu.

Chcete lépe porozumět problematice nefinančního reportingu?

Ing. Ivan Korolov

rozvoj obchodu

+420 775 881 156
*Telefonní číslo je číslo našeho oddělení rozvoje obchodu, ne konkrétního obchodníka.
korolov@pkv.cz
Aby byla vaše cesta za úsporami a nižší uhlíkovou stopou opravdu pohodlná, pracujeme na webu s cookies. Přečtěte si, k čemu vaše osobní údaje využíváme a jak je chráníme před ostatními. Nebo náhledněte pod pokličku toho, jaká cookies potřebujeme a jak s nimi nakládáme.