Standardy GRI

Reportovací standardy vytvářejí společný postup pro organizace - ať už jsou velké nebo malé, soukromé nebo veřejné, z finančního i nefinančního sektoru - při ESG reportingu. Tím se zlepšuje globální srovnatelnost a umožňuje organizacím být transparentní a odpovědné.

Popis

Global Reporting Initiative (GRI) vyvinula různé standardy pro zpravodajství o udržitelnosti, které se používají k hodnocení ESG (Environmentální, Sociální a Správní) výkonnosti společností. Mezi nejznámější standardy patří:

  • Standardy pro zprávy o udržitelnosti (SRS): Tyto standardy poskytují obecné pokyny pro zpravodajství o udržitelnosti a obsahují řadu zásad a ukazatelů, které pomáhají podnikům a organizacím zpravodajsky informovat o svých ESG výkonech.
  • Indikátory pro zprávy o udržitelnosti (GRI Standards): Indikátory GRI Standards se používají k posouzení ESG výkonnosti společností v různých oblastech, jako je ochrana životního prostředí, lidská práva, pracovní podmínky, zdraví a bezpečnost a další.
  • Standardy pro hodnocení materiálnosti (GRI Materiality Standard): Tyto standardy pomáhají společnostem a organizacím identifikovat klíčové otázky v oblastech ESG, které mají největší vliv na jejich byznys a na zainteresované strany.
  • Standardy pro srovnatelnost (GRI Comparability Standards): Tyto standardy zajišťují, aby zprávy o udržitelnosti byly srovnatelné mezi společnostmi a organizacemi v různých odvětvích a zemích.
  • Standardy pro ověření (GRI Verification Standards): Tyto standardy poskytují pokyny pro nezávislé ověřování zpráv o udržitelnosti a zajistí, že jsou zprávy v souladu s GRI Standardy a ostatními relevantními normami a předpisy.

Tyto standardy jsou vyvinuty s ohledem na zásady transparence a zodpovědnosti, které jsou klíčové pro ESG a jsou využívány společnostmi a organizacemi po celém světě k posuzování a zlepšování svých ESG výkonů.

Chcete začít řešit udržitelnost, dekarbonizaci nebo sustainability management?

Nechte nám na vás kontakt a my se vám ozveme! Prověříme vaše povinnosti v rámci standardů ESG a udržitelnosti a domluvím se na dalším postupu.

Zajímá vás, jak pracujeme s vašimi osobními údaji? Podívejte se sem.

Děkujeme za vaši zprávu! Už je na cestě k nám a to znamená, že míč je na naší straně. Co nejdříve se vám ozveme s nabídkou pro realizace fotovoltaiky a s návrhem termínu bezplatné konzultace.
Jejda, něco se pokazilo. Zkuste prosím odeslat formulář později znovu.

Chcete lépe porozumět problematice nefinančního reportingu?

Ing. Ivan Korolov

rozvoj obchodu

+420 775 881 156
*Telefonní číslo je číslo našeho oddělení rozvoje obchodu, ne konkrétního obchodníka.
korolov@pkv.cz
Aby byla vaše cesta za úsporami a nižší uhlíkovou stopou opravdu pohodlná, pracujeme na webu s cookies. Přečtěte si, k čemu vaše osobní údaje využíváme a jak je chráníme před ostatními. Nebo náhledněte pod pokličku toho, jaká cookies potřebujeme a jak s nimi nakládáme.