Jak se vyznat v nabídkách na fotovoltaické elektrárny?

Jul 28, 2023
10 minut
Energetická krize zapříčinila vznik stovek nových subjektů, které se zaměřují na fotovoltaické elektrárny. Vysoká poptávka ze strany firem tak dává prostor těmto subjektům nabízet si fotovoltaiku "po svém". Je těžké rozeznat kvalitní nabídky od těch horších a nespolehlivých dodavatelů. Jak tedy v této situaci najít vhodnou nabídku a vybrat spolehlivého dodavatele?

Máme pro vás připravený přehled klíčových faktorů, na které byste měli být při posuzování nabídek na fotovoltaické elektrárny pozorní.

Vyplatí se vám vůbec instalace fotovoltaické elektrárny?

Než se pustíte do dalších kroků, je nutné zjistit, zda je pro vás fotovoltaická elektrárna skutečně výhodná. Řešením je technicko-ekonomická studie a další analýzy, které poskytnou jasný pohled na návratnost solární energie. Tyto studie vám umožní odhadnout výkon dané fotovoltaické elektrárny, kolik energie budete spotřebovávat sami, a také kolik přebytků budete mít, které můžete přivést do sítě.

Technicko-ekonomická studie, nebo jiná studie ve stejném rozsahu tedy nesmí v nabídce a vašich požadavcích na partnera chybět.

Vyplatí se FVE v roce 2023?

Vyplatí se FVE v roce 2023?

V posledních dvou letech se fotovoltaika stala tématem číslo jedna, když dojde na obnovitelné zdroje energie.....

Příprava podkladů, zásadní součást úspěšného projektu

Každý projekt, ať už jakýkoli, stojí a padá s kvalitní přípravou. A to platí dvojnásob pro fotovoltaické projekty, kde správná příprava znamená klíčovou investici do úspěchu. Není to jen o volbě solárních panelů nebo střídačů, ale spíše o pečlivě vybudovaných základech, na kterých budete stavět svá rozhodnutí.

Jen si představte, že byste postavili dům na nestabilní půdě. Bez řádných podkladů by stavba neměla dlouhého trvání. Stejně tak je to i s fotovoltaickými projekty. Kvalitní data a analýzy jsou základem úspěchu a dlouhodobé užitečnosti solárního systému.

Vyhněte se sběru dat od stolu kanceláře

V každé kvalitní nabídce by nemělo chybět místní šetření. Odborník by měl navštívit váš objekt, na který plánujete instalaci fotovoltaické elektrárny, a bez výjimky využít moderních technologií, jako je 3D skenování dronem.

Proč? Protože díky detailnímu zaměření celého objektu bude mít projektant všechna potřebná data pro efektivní návrh solárního systému. Kvalitní fotografie střechy jsou rovněž zásadní. Poskytnou důležité informace o světlících, bleskosvodech a dalších překážkách, které mohou ovlivnit panely a jejich umístění. Detailní znalost střešního prostoru pomůže zajistit optimální rozmístění panelů pro maximální výkon a účinnost.

Pamatujte si, že pokud místní šetření v tomto rozsahu není součástí nabídky, je lepší hledat jiného dodavatele.

PKV Technik Drony

Přečtěte si, jak pracujeme s drony při naší práci.

Naši technici potřebují každou navštívenou lokalitu důkladně prozkoumat. To se zejména týká projektů fotovoltaických elektráren....

Požárně bezpečností řešení

Při plánování a instalaci fotovoltaických elektráren by neměla být opomenuta ani požární bezpečnost. Tento klíčový faktor je nezbytný pro ochranu vaší investice a zajištění bezpečného provozu fotovoltaického systému. Při výběru dodavatele je proto potřeba zajistit, že nabídka zahrnuje pečlivě vypracovaná požárně bezpečnostní řešení.

Co vše tedy požární bezpečností řešení obnáší? Zahrnuje širokou škálu opatření a systémy, které minimalizují riziko vzniku požáru a zajišťují bezpečnost provozu celé fotovoltaické elektrárny. Věnování pozornosti požární bezpečnosti od samého začátku je investicí do bezpečné a dlouhodobě fungující fotovoltaické elektrárny. Nezapomeňte proto při výběru spolehlivého dodavatele poptávat odborné znalosti a zkušenosti v této kritické oblasti.

Připojení fotovoltaiky do sítě distributorem

Předtím, než se pustíte do stavby fotovoltaické elektrárny nebo podáte žádost o dotaci, je potřeba zajistit potvrzení od vašeho distributora elektřiny o povolení připojení fotovoltaické elektrárny do sítě. To je jedna z klíčových podmínek pro žádost o dotaci a také pro provoz solárního systému. Bez tohoto potvrzení nelze pokračovat dál. Abyste se vyhnuli zbytečným prodlevám a možným potížím, doporučuje se začlenit tuto důležitou část do služby dodavatele fotovoltaické elektrárny.

V cenové nabídce nesmí chybět vypracování harmonogramu prací

V cenové nabídce je nezbytné zahrnout i vypracování pevného harmonogramu prací. Harmonogram a jeho jasné souvislosti jsou základem úspěšného plánování a ovlivňují průběh celého projektu. Během realizace se totiž vždy vyskytnou nečekané komplikace, a právě díky správně strukturovanému harmonogramu s definovanými prioritami máte pod kontrolou, co je třeba řešit dříve. Bez této klíčové součásti se můžete ocitnout v chaotickém zmatku a nuceni neustále rozhodovat, co má přednost. To je obzvláště náročné, pokud musíte koordinovat jednotlivé dodavatele sami, kdy na vás padá ještě větší odpovědnost.

Projektová dokumentace: co znamenají jednotlivé pojmy?

Projektová dokumentace je nepostradatelným základem při realizaci fotovoltaického projektu. Tato detailní sada informací a plánů obsahuje vše, co je potřeba pro úspěšnou stavbu a provoz fotovoltaické elektrárny.

Stupně projektové dokumentace

Stupně projektové dokumentace se často označují zkratkami DPS a DSP.

DSP (Dokumentace pro stavební povolení) představuje soubor dokumentů a plánů, které slouží k získání stavebního povolení od příslušných úřadů. Tato fáze obsahuje technické výkresy, statické výpočty, popisy technických řešení a další informace potřebné pro schválení a povolení stavby. Je důležité si uvědomit, že DSP není kompletní a neslouží k provedení samotné stavby. Může to vést ke komplikacím při realizaci. A proto si dejte pozor na nabídky dodavatelů, které obsahují pouze DSP bez plné specifikace.

DPS (Dokumentace pro provedení stavby) je druhým stupněm a je nezbytný pro úspěšnou realizaci fotovoltaické elektrárny. Oproti DSP obsahuje podrobnější technické plány, specifikace materiálů, postupy instalace a další detaily, které jsou klíčové pro správnou implementaci projektu. Bez DPS nelze projekt úspěšně realizovat. Je však důležité mít na paměti, že DPS je nákladnější verzí projektové dokumentace a někteří dodavatelé ji mohou skrýt v ceně realizace, aby získali konkurenční výhodu. Proto je důležité být ostražitý a zkontrolovat, zda nabídka obsahuje kompletní a detailní DPS.

Nedostatečně specifikované nabídky mohou vést k nejasnostem, komplikacím a nepříjemným překvapením během realizace. Proto je důležité požadovat od dodavatelů kompletní projektovou dokumentaci a pečlivě zvážit, zda nabídka splňuje veškeré vaše požadavky.

Stavební povolení pro instalaci FVE

Je podstatné, abyste měli jistotu, že váš partner v projektu přípravy fotovoltaické elektrárny zajišťuje získání stavebního povolení jako klíčovou součást svých služeb. Tímto způsobem ušetříte nejen čas, ale také energii, kterou byste jinak museli vynaložit na samostatné získání povolení od místních úřadů. Spoléhání se na profesionálního dodavatele, který nabízí komplexní služby, včetně zajištění stavebního povolení, vám umožní snadnější a plynulejší průběh celého procesu instalace fotovoltaické elektrárny.

Vždy se ujistěte, že stavební povolení je jasně uvedeno jako součást nabídky od dodavatele. To vám zajistí klid a jistotu, že váš fotovoltaický projekt bude řádně a legálně realizován, a že budete mít všechna potřebné povolení pro jeho úspěšný provoz.

Fotovoltaická elektrárna s využitím dotace

Pokud máte v úmyslu využít dotaci ke snížení návratnosti vaší solární elektrárny, je nezbytné být velmi opatrný při posuzování nabídek od dodavatelů. Obzvláště v oblasti dotačního servisu se mohou objevit určité výzvy a problémy, které vyžadují vaši plnou pozornost a obezřetnost. Zde je několik klíčových kroků, které vám mohou pomoci optimalizovat váš výběr dodavatelů a zajistit úspěšnost vaší investice.

Fixní poplatek za dotaci a odměna za schválení dotace.

Fixní poplatek za dotaci a odměna za schválení dotace jsou častými problémy, které se na trhu vyskytují. Mnoho nabídek je navrženo tak, že si dodavatel účtuje peníze za zpracování žádosti o dotaci dvakrát. Nejprve platíte za samotné zpracování žádosti, což může činit desítky až stovky tisíc korun. Poté zjistíte, že pokud je vám dotace schválena, dodavatel si nárokuje dodatečný podíl z celkové částky dotace. To znamená, že původně levná žádost o dotaci se následně může prodražit o stovky procent.

Představme si to na konkrétním příkladu. Za podání žádosti o dotaci zaplatíte například 150 000 korun. Celkové náklady vašeho projektu činí 15 milionů korun a dotace pokrývá 35 % těchto nákladů, tedy částku 5 250 000 korun. Pokud je vám dotace schválena, váš dodavatel si nárokuje například 5 % získané dotace, což znamená dodatečných 262 500 korun, které budete muset zaplatit za to, že jste dotaci úspěšně získali.

Celkově tak za dotaci zaplatíte 412 500 korun! To je téměř třikrát více, než jste původně předpokládali.

Zvolte si spolehlivého dodavatele, který vám poskytne jasnou a transparentní informaci o ceně za zpracování žádosti a zachová si férový přístup k dodatečným nákladům, které by mohly vzniknout po schválení dotace. Vaše investice do solární elektrárny by měla být co nejvíce efektivní a zisková, a proto je důležité, aby byly finanční aspekty pečlivě zvažovány již od začátku projektu.

Energetický posudek je podmínkou většiny dotačních titulů

Energetický posudek představuje klíčovou podmínku pro získání většiny dotačních titulů. Některé nabídky však neuvádějí tuto důležitou informaci dopředu, což může znamenat překvapení až v okamžiku, kdy již žádost podáváte. Náklady na energetický posudek se mohou u větších projektů fotovoltaik snadno vyšplhat do řádů nižšísch stovek tisíc korun

.

Dodatečná administrativa

Dodatečná administrativa představuje další důležitý aspekt, který často není zahrnut v nabídkách dodavatelů, kteří se specializují na zpracování dotačních žádostí. Často se stává, že systém, který nabízejí, se omezuje pouze na vyřízení samotné žádosti o dotaci. Avšak proces získávání dotace je často mnohem složitější a vyžaduje dodatečnou administrativu.

Dotační žádosti firem obvykle vyžadují další komunikaci s úřady, poskytování doplňujících dokumentů a depeší. Samotná žádost často nemusí být dostatečně informativní pro úřady, což může vést k dalším požadavkům a krokům k přiznání dotace. Je proto důležité, aby dodavatelé brali v potaz tuto dodatečnou administrativu a nepodceňovali ji, jelikož může přidat na skutečné náklady projektu desítky tisíc korun.

Nezapomínejte na podotační servis

Po vyplacení dotace a zprovoznění fotovoltaické elektrárny by se mohlo zdát, že jste již úspěšně dokončili celý projekt a nemusíte se o nic starat. Vaše elektrárna vám nyní poskytuje potřebné kilowatthodiny pro váš denní provoz – to zní skvěle. Nicméně, realita je jiná. Během následujících několika let je nezbytné zajistit udržitelnost projektu a splnění podmínek dotace. Pravidelně budete muset poskytovat zprávy úřadu, který vám dotaci přiznal. Tato povinnost vám pravděpodobně nebyla předem plně známa.

Je důležité si uvědomit, že získání dotace je pouze začátek. Následný podotační servis je vyžadovaný pro udržitelnost vašeho fotovoltaického projektu a dodržování podmínek dotace. To vám umožní minimalizovat stres a finanční náklady, které by mohly vzniknout v důsledku nedostatečného plnění povinností spojených s dotací.

Na závěr

Celý proces výběru a realizace fotovoltaické elektrárny může být náročný a komplikovaný, zejména při rozeznávání kvalitních nabídek od méně spolehlivých dodavatelů. Nicméně, klíčové faktory a důležité kroky, které jsme zde představili, vám mohou pomoci získat lepší přehled a uvědomit si, na co si dát pozor.

Nezapomeňte také ověřit reference a zkušenosti dodavatelů. A nezapomeňte na komunikaci a konzultaci s odborníky v oblasti fotovoltaiky. S dobrým plánováním a výběrem spolehlivého partnera můžete maximalizovat výhody a dosáhnout dlouhodobé udržitelnosti a finanční efektivity.

Všechny zmíněné kroky jsou součástí našeho standardizovaného postupu. Pokud potřebujete poradit ozvěte se. Společně uchopíme vaši energetiku strategicky

Všechny zmíněné kroky jsou součástí našeho standardizovaného postupu. Pokud potřebujete poradit ozvěte se. Společně uchopíme vaši energetiku strategicky

Zajímá vás, jak pracujeme s vašimi osobními údaji? Podívejte se sem.

Děkujeme za vaši zprávu! Už je na cestě k nám a to znamená, že míč je na naší straně. Co nejdříve se vám ozveme s nabídkou pro realizace fotovoltaiky a s návrhem termínu bezplatné konzultace.
Jejda, něco se pokazilo. Zkuste prosím odeslat formulář později znovu.

Úsporná opatření, dotace, ekologie nebo technologie na jednom místě

Vše důležité o energetice najdete přímo ve své e-mailové schránce.

Zajímá vás, jak pracujeme s vašimi osobními údaji? Podívejte se sem.
Děkujeme za váš zájem! Teď už vám žádná novinka neunikne.
Jejda, něco se pokazilo. Zkuste prosím odeslat formulář později znovu.