Fotovoltaika pro firmy v roce 2022. Jaké dotace můžete získat?

Jan 12, 2022
Poptávka po udržitelné energetice roste. Zájem o fotovoltaické elektrárny a další energetické investiční projekty se za poslední rok téměř ztrojnásobil, stejně jako ceny energií. A dotační politika je k obnovitelným zdrojům energie více než štědrá. Nevěříte? Přesvědčte se sami!

Národní plán obnovy

Více informací zde.

Fotovoltaické elektrárny s akumulací i bez ní

První program pro čerpání dotací na fotovoltaiku pochází z Národního plánu obnovy. Tomu přijdete na chuť v případě, že jste malý, střední nebo velký podnik. Alokované 4 miliardy korun můžete využít na pořízení a instalaci fotovoltaických systémů s akumulátorem i bez něj.

Konkrétně vám dotace uhradí 35 % z ceny fotovoltaiky a až 50 % připadá na bateriové systémy (50 % mimo území hl. Města Prahy, 45 % na území hl. Města Prahy). Žádosti můžete podávat do 30. 11. 2022.

O Národním plánu obnovy můžete uvažovat v případě, že se chystáte instalovat fotovoltaiky na střechu budov a přístřešků (např. pro automobil, stavební techniku, skladování materiálu atd). Pro kombinované projekty je určený Modernizační fond.  

Dotaci využijete na:

 • pořízení fotovoltaických panelů a konstrukčních řešení
 • pořízení akumulace
 • dokumentaci pro provádění stavby a dokumentaci skutečného provedení stavby
 • inženýrskou činnost ve výstavbě

Hlavní podmínky dotace jsou:

 • výkon fotovoltaické elektrárny nesmí přesáhnout 1MWp
 • musí se jednat o střešní instalace
 • pouze jedno odběrné místo do sítě
 • realizace musí proběhnout na území ČR, a to včetně hl. m. Prahy.
 • musíte prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, na kterých bude projekt realizován.

Modernizační fond

Více informací zde.

Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)

Modernizační fond financuje takové projekty, které v NPO nenašly podporu. Chcete postavit panely na parkoviště? Nebo část na střechu a část na zem? Případně jako obec uvažujete o rozvoji komunálních fotovoltaik? V takových případech je Modernizační fond v rámci programu RES+ určený právě pro vás. Celková alokace právě vyhlášených výzev činí 11 miliard korun. V rámci RES+ můžete jakožto firma žádat ve dvou výzvách:

1. Fotovoltaické elektrárny do 1MWp

V rámci první výzvy z programu RES+ můžete získat 35 % ze způsobilých výdajů u instalace fotovoltaik do výkonu 1MWp, 50 % můžete dále dostat na akumulace a elektrolyzér. Podporu můžete získat tehdy, pokud jste stávajícím nebo budoucím držitelem pro podnikání v energetice. Žádosti podávejte do 15. 3. 2023, alokace výzvy činí 1,5 miliardy korun.

Dotaci využijete na:

 • dodávky a služby, stavební práce
 • instalace nových FVE:
 • FVE na budovách vč. přístřešků s jedním předávacím místem pro subjekty provozující zařízení v EU ETS na území ČR
 • FVE na budovách vč. přístřešků s více než jedním předávacím místem
 • FVE na zemi s jedním nebo více předávacími místy
 • Společně s podporou na FVE:
 • systémy bateriové akumulace (společně s FVE)
 • systémy výroby vodíku elektrolýzou vody (společně s FVE)
 • a dále:
 • technický a autorský dozor stavby, BOZP  
 • propagační opatření
 • DPH pro žadatele, kteří si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu

Hlavní podmínky dotace jsou:

 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu (netýká se plovoucích FVE)
 • musíte zajistit udržitelnost projektu po dobu pěti let od realizace
 • projekt musíte realizovat do tří let od vydání rozhodnutí, a to na území ČR
 • nesmíte být v úpadku ani likvidaci, nebo ve střetu zájmu

2. Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

Druhá výzva z Modernizačního fondu podporuje výstavbu velkých fotovoltaických elektráren nad 1 MWp. Získat můžete 35 % ze způsobilých výdajů u FVE a 50 % u akumulace a elektrolyzéru. Celková alokace činí 5,5 miliardy korun. Žádat o dotaci můžete do 31.10. 2022.

Dotaci využijete na:

 • dodávky a služby, stavební práce  
 • instalaci fotovoltaik:
 • integrovaných do konstrukcí budovy s jedním předávacím místem (kromě veřejných subjektů, vč. subjektů vlastněných veřejnou institucí)
 • s více než jedním předávacím místem na budovu
 • s jedním nebo více předávacími místy na zem
 • společně s podporou na FVE mohou být dále podpořeny:
 • systémy bateriové akumulace
 • systémy výroby vodíku elektrolýzou vody
 • technický a autorský dozor stavby, BOZP  
 • a dále:
 • propagaci
 • DPH pro žadatele, kteří si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu

Hlavní podmínky dotace jsou:

 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu (netýká se plovoucích FVE)
 • musíte zajistit udržitelnost projektu po dobu pěti let od realizace
 • projekt musíte realizovat do tří let od vydání rozhodnutí, a to na území ČR
 • nesmíte být v úpadku ani likvidaci, nebo ve střetu zájmu

OP TAK

Více informací zde.

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) navazuje na ukončený Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Program se zaměří primárně na malé, střední a velké podniky po celé ČR s výjimkou Prahy. Těm bude v letech 2021–2027 rozděleno 81, 5 miliardy korun.  

Úspory energie: Dotace na úspory energie ve firmách

Pokud jste malý, střední, nebo velký podnik a rádi byste snížili svoji energetickou náročnost, tak je výzva na úsporu energií z OP TAK určená právě vám. Dotaci můžete čerpat na obnovu výrobní technologie, osvětlení a zateplení budov, modernizaci rozvodů, nebo třeba na obnovitelné zdroje energie. Žádat můžete od 1.9. 2022 do 30.11. 2023.

Čerpat můžete minimálně 500 tisíc korun, maximální výše podpory je 200 milionů. Celková míra dotace je odvozena od velikosti vašeho podniku a místa realizace:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 65 % výdajů (regiony a*), resp. 55 % (regiony c*)
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 55 % výdajů (regiony a), resp. 45 % (regiony c)
 • velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 45 % výdajů (regiony a), resp. 35 % (regiony c)
*regiony a: Karlovarský, Ústecký, Olomoucký, Liberecký, Pardubický, Královehradecký, Zlínský a Moravskoslezský
*regiony c: Středočeský, Plzeňský, Jihočeský, Vysočina a Jihomoravský

Dotaci využijete zejména na:

 • výměnu energeticky neefektivních strojů, osvětlení budov, zateplení, výměnu oken
 • modernizaci a rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla
 • obnovitelné zdroje energie – fotovoltaické systémy, solární termické systémy, malé vodní elektrárny, tepelná čerpadla
 • zavedení a modernizacisystémů pro energetický management
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • projektovou dokumentaci a energetické posudky
 • inženýrskou činnost, výběrové řízení

Hlavní podmínky dotace jsou:

 • projekt musíte realizovat v rámci ČR, a to na pozemku, na kterém nestojí rodinný nebo bytový dům
 • nesmíte být v úpadku ani likvidaci, nebo ve střetu zájmů
 • musíte mít zveřejněny účetní závěrky za poslední 2 uzavřená účetní období a být poplatníkem daně z příjmu nepřetržitě nejméně 2 zdaňovací období
 • skuteční majitelé společnosti musí být zapsaní v evidenci

Zajímá vás téma managementu udržitelnosti, ESG a energetických úspor?

Zaregistrujte se do našeho newsletteru, kde o těchto tématech píšeme víc!

Zajímá vás, jak pracujeme s vašimi osobními údaji? Podívejte se sem.

Děkujeme za vaši zprávu! Už je na cestě k nám a to znamená, že míč je na naší straně. Co nejdříve se vám ozveme s nabídkou pro realizace fotovoltaiky a s návrhem termínu bezplatné konzultace.
Jejda, něco se pokazilo. Zkuste prosím odeslat formulář později znovu.

Úsporná opatření, dotace, ekologie nebo technologie na jednom místě

Vše důležité o energetice najdete přímo ve své e-mailové schránce.

Zajímá vás, jak pracujeme s vašimi osobními údaji? Podívejte se sem.
Děkujeme za váš zájem! Teď už vám žádná novinka neunikne.
Jejda, něco se pokazilo. Zkuste prosím odeslat formulář později znovu.