Směrnice CSRD

Směrnice CSRD zvyšuje transparentnost finančních produktů a definuje data, která musí být dostupná pro dostatečnou informovanost investora. Zásadním prvkem je následující nařízení o Taxonomii EU, které určuje, co je považováno za udržitelné a co není.

Popis

Schválení směrnice CSRD Evropskou unií přináší zásadní změny v způsobu vykazování a zveřejňování informací o ESG datech pro společnosti. CSRD je v podstatě prvním široce aplikovaným regulačním nástrojem, který se dotkne prakticky všech evropských společností (přibližně 50 tisíc firem). Stanovuje nové požadavky, které společnosti budou muset splnit v oblasti ESG reportingu.

CSRD se přímo dotkne od začátku roku 2024 velkých společností, které splňují alespoň dvě z následujících tří kritérií:

  • Čistý obrat > 40 milionů €
  • Aktiva > 20 milionů €
  • 500 zaměstnanců̊.
  • Všechny společnosti s kotovanými cennými papíry na regulovaných trzích EU (kromě mikropodniků). Kótované́ malé a střední́ podniky (10-250 zaměstnanců).
  • Společnosti mimo EU kótované́ na regulovaných trzích EU.

Od roku 2026 potom začne povinnost platit i pro firmy, které splní alespoň dvě z těchto podmínek:

  • Celková bilanční suma: 4 miliony €;
  • Čistý obrat: > 8 milionů €,
  • Průměrně 50 zaměstnanců během uplynulého finančního roku.

Chcete začít řešit ESG nebo provést vstupní audit?

Nechte nám na vás kontakt a my se vám ozveme! Prověříme vaše povinnosti v rámci standardů ESG a udržitelnosti a domluvím se na dalším postupu.

Zajímá vás, jak pracujeme s vašimi osobními údaji? Podívejte se sem.

Děkujeme za vaši zprávu! Už je na cestě k nám a to znamená, že míč je na naší straně. Co nejdříve se vám ozveme s nabídkou pro realizace fotovoltaiky a s návrhem termínu bezplatné konzultace.
Jejda, něco se pokazilo. Zkuste prosím odeslat formulář později znovu.

Chcete lépe porozumět problematice nefinančního reportingu?

Ing. Ivan Korolov

rozvoj obchodu

+420 775 881 156
*Telefonní číslo je číslo našeho oddělení rozvoje obchodu, ne konkrétního obchodníka.
korolov@pkv.cz
Aby byla vaše cesta za úsporami a nižší uhlíkovou stopou opravdu pohodlná, pracujeme na webu s cookies. Přečtěte si, k čemu vaše osobní údaje využíváme a jak je chráníme před ostatními. Nebo náhledněte pod pokličku toho, jaká cookies potřebujeme a jak s nimi nakládáme.